Japanese 105mm Type 92 Howitzer, by Vladimir Yakubov 
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1749 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1172 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1110 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1226 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1215 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1328 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1171 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1345 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1172 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1069 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1106 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1335 times.

Powered by Gallery v1 RSS