Japanese 105mm Type 92 Howitzer, by Vladimir Yakubov 
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 2196 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1529 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1405 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1531 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1563 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1664 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1496 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1676 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1460 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1342 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1396 times.

Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Japanese Model 92 105mm Howitzer, by Vladimir Yakubov
Viewed: 1705 times.

Powered by Gallery v1 RSS