US 37mm 5-Barrel Hotchkiss Gun, White Point Gardens, Charleston, SC, by Vladimir Yakubov 
IMG_6195.jpg
IMG_6195.jpg
Viewed: 339 times.

IMG_6196.jpg
IMG_6196.jpg
Viewed: 284 times.

IMG_6197.jpg
IMG_6197.jpg
Viewed: 290 times.

IMG_6198.jpg
IMG_6198.jpg
Viewed: 338 times.

IMG_6199.jpg
IMG_6199.jpg
Viewed: 323 times.

IMG_6200.jpg
IMG_6200.jpg
Viewed: 302 times.

IMG_6201.jpg
IMG_6201.jpg
Viewed: 305 times.

IMG_6202.jpg
IMG_6202.jpg
Viewed: 342 times.

IMG_6203.jpg
IMG_6203.jpg
Viewed: 330 times.

IMG_6204.jpg
IMG_6204.jpg
Viewed: 355 times.

IMG_6205.jpg
IMG_6205.jpg
Viewed: 403 times.

IMG_6206.jpg
IMG_6206.jpg
Viewed: 320 times.

IMG_6207.jpg
IMG_6207.jpg
Viewed: 278 times.

IMG_6208.jpg
IMG_6208.jpg
Viewed: 250 times.

IMG_6209.jpg
IMG_6209.jpg
Viewed: 303 times.

Powered by Gallery v1 RSS