US 37mm 5-Barrel Hotchkiss Gun, White Point Gardens, Charleston, SC, by Vladimir Yakubov 
IMG_6195.jpg
IMG_6195.jpg
Viewed: 289 times.

IMG_6196.jpg
IMG_6196.jpg
Viewed: 242 times.

IMG_6197.jpg
IMG_6197.jpg
Viewed: 257 times.

IMG_6198.jpg
IMG_6198.jpg
Viewed: 302 times.

IMG_6199.jpg
IMG_6199.jpg
Viewed: 290 times.

IMG_6200.jpg
IMG_6200.jpg
Viewed: 269 times.

IMG_6201.jpg
IMG_6201.jpg
Viewed: 269 times.

IMG_6202.jpg
IMG_6202.jpg
Viewed: 311 times.

IMG_6203.jpg
IMG_6203.jpg
Viewed: 296 times.

IMG_6204.jpg
IMG_6204.jpg
Viewed: 315 times.

IMG_6205.jpg
IMG_6205.jpg
Viewed: 357 times.

IMG_6206.jpg
IMG_6206.jpg
Viewed: 283 times.

IMG_6207.jpg
IMG_6207.jpg
Viewed: 239 times.

IMG_6208.jpg
IMG_6208.jpg
Viewed: 216 times.

IMG_6209.jpg
IMG_6209.jpg
Viewed: 262 times.

Powered by Gallery v1 RSS