Mitsubishi A6M2 Zero, National Museum of the USAF, Dayton, OH, by Vladimir Yakubov 
IMG_1180.jpg
IMG_1180.jpg
Viewed: 165 times.

IMG_1181.jpg
IMG_1181.jpg
Viewed: 148 times.

IMG_1182.jpg
IMG_1182.jpg
Viewed: 144 times.

IMG_1184.jpg
IMG_1184.jpg
Viewed: 147 times.

IMG_1185.jpg
IMG_1185.jpg
Viewed: 136 times.

IMG_1186.jpg
IMG_1186.jpg
Viewed: 147 times.

IMG_1187.jpg
IMG_1187.jpg
Viewed: 132 times.

IMG_1188.jpg
IMG_1188.jpg
Viewed: 136 times.

IMG_1189.jpg
IMG_1189.jpg
Viewed: 147 times.

IMG_1190.jpg
IMG_1190.jpg
Viewed: 137 times.

IMG_1191.jpg
IMG_1191.jpg
Viewed: 144 times.

IMG_1192.jpg
IMG_1192.jpg
Viewed: 149 times.

IMG_1193.jpg
IMG_1193.jpg
Viewed: 136 times.

IMG_1194.jpg
IMG_1194.jpg
Viewed: 139 times.

IMG_1195.jpg
IMG_1195.jpg
Viewed: 137 times.

IMG_1196.jpg
IMG_1196.jpg
Viewed: 150 times.

IMG_1197.jpg
IMG_1197.jpg
Viewed: 137 times.

IMG_1198.jpg
IMG_1198.jpg
Viewed: 135 times.

IMG_1199.jpg
IMG_1199.jpg
Viewed: 144 times.

IMG_1200.jpg
IMG_1200.jpg
Viewed: 134 times.

IMG_1201.jpg
IMG_1201.jpg
Viewed: 130 times.

IMG_1202.jpg
IMG_1202.jpg
Viewed: 141 times.

IMG_1203.jpg
IMG_1203.jpg
Viewed: 136 times.

IMG_1204.jpg
IMG_1204.jpg
Viewed: 133 times.

IMG_1205.jpg
IMG_1205.jpg
Viewed: 133 times.

IMG_1206.jpg
IMG_1206.jpg
Viewed: 139 times.

IMG_1208.jpg
IMG_1208.jpg
Viewed: 137 times.

IMG_1209.jpg
IMG_1209.jpg
Viewed: 140 times.

Powered by Gallery v1 RSS