Mitsubishi A6M2 Zero, National Museum of the USAF, Dayton, OH, by Vladimir Yakubov 
IMG_1210.jpg
IMG_1210.jpg
Viewed: 117 times.

IMG_1211.jpg
IMG_1211.jpg
Viewed: 112 times.

IMG_1212.jpg
IMG_1212.jpg
Viewed: 114 times.

IMG_1213.jpg
IMG_1213.jpg
Viewed: 108 times.

IMG_1215.jpg
IMG_1215.jpg
Viewed: 120 times.

IMG_1216.jpg
IMG_1216.jpg
Viewed: 109 times.

IMG_1217.jpg
IMG_1217.jpg
Viewed: 112 times.

IMG_1218.jpg
IMG_1218.jpg
Viewed: 115 times.

IMG_1219.jpg
IMG_1219.jpg
Viewed: 112 times.

IMG_1220.jpg
IMG_1220.jpg
Viewed: 116 times.

IMG_1221.jpg
IMG_1221.jpg
Viewed: 116 times.

IMG_1222.jpg
IMG_1222.jpg
Viewed: 123 times.

IMG_1223.jpg
IMG_1223.jpg
Viewed: 110 times.

IMG_1224.jpg
IMG_1224.jpg
Viewed: 108 times.

IMG_1225.jpg
IMG_1225.jpg
Viewed: 107 times.

IMG_1226.jpg
IMG_1226.jpg
Viewed: 110 times.

IMG_1228.jpg
IMG_1228.jpg
Viewed: 115 times.

IMG_1229.jpg
IMG_1229.jpg
Viewed: 116 times.

IMG_1230.jpg
IMG_1230.jpg
Viewed: 115 times.

IMG_1231.jpg
IMG_1231.jpg
Viewed: 109 times.

IMG_1232.jpg
IMG_1232.jpg
Viewed: 117 times.

IMG_1233.jpg
IMG_1233.jpg
Viewed: 103 times.

IMG_1235.jpg
IMG_1235.jpg
Viewed: 113 times.

IMG_1236.jpg
IMG_1236.jpg
Viewed: 107 times.

IMG_1237.jpg
IMG_1237.jpg
Viewed: 108 times.

IMG_1238.jpg
IMG_1238.jpg
Viewed: 110 times.

IMG_1239.jpg
IMG_1239.jpg
Viewed: 103 times.

IMG_1240.jpg
IMG_1240.jpg
Viewed: 101 times.

Powered by Gallery v1 RSS