Martin B-57B Canberra, National Museum of the USAF, Dayton, OH, by Vladimir Yakubov 
IMG_2088.jpg
IMG_2088.jpg
Viewed: 167 times.

IMG_2090.jpg
IMG_2090.jpg
Viewed: 159 times.

IMG_2091.jpg
IMG_2091.jpg
Viewed: 146 times.

IMG_2092.jpg
IMG_2092.jpg
Viewed: 143 times.

IMG_2094.jpg
IMG_2094.jpg
Viewed: 140 times.

IMG_2095.jpg
IMG_2095.jpg
Viewed: 142 times.

IMG_2096.jpg
IMG_2096.jpg
Viewed: 146 times.

IMG_2097.jpg
IMG_2097.jpg
Viewed: 150 times.

IMG_2098.jpg
IMG_2098.jpg
Viewed: 142 times.

IMG_2099.jpg
IMG_2099.jpg
Viewed: 144 times.

IMG_2100.jpg
IMG_2100.jpg
Viewed: 145 times.

IMG_2101.jpg
IMG_2101.jpg
Viewed: 143 times.

IMG_2102.jpg
IMG_2102.jpg
Viewed: 148 times.

IMG_2103.jpg
IMG_2103.jpg
Viewed: 148 times.

IMG_2104.jpg
IMG_2104.jpg
Viewed: 151 times.

IMG_2105.jpg
IMG_2105.jpg
Viewed: 149 times.

IMG_2106.jpg
IMG_2106.jpg
Viewed: 143 times.

IMG_2107.jpg
IMG_2107.jpg
Viewed: 145 times.

IMG_2108.jpg
IMG_2108.jpg
Viewed: 144 times.

IMG_2109.jpg
IMG_2109.jpg
Viewed: 144 times.

IMG_2110.jpg
IMG_2110.jpg
Viewed: 148 times.

IMG_2111.jpg
IMG_2111.jpg
Viewed: 151 times.

IMG_2112.jpg
IMG_2112.jpg
Viewed: 153 times.

IMG_2113.jpg
IMG_2113.jpg
Viewed: 150 times.

IMG_2114.jpg
IMG_2114.jpg
Viewed: 139 times.

IMG_2115.jpg
IMG_2115.jpg
Viewed: 150 times.

IMG_2117.jpg
IMG_2117.jpg
Viewed: 148 times.

IMG_2118.jpg
IMG_2118.jpg
Viewed: 149 times.

Powered by Gallery v1 RSS