Grumman E-1B Tracer, USS Yorktown CV-10, Patriots Point, Charleston, SC, by Vladimir Yakubov 
IMG_5459.jpg
IMG_5459.jpg
Viewed: 206 times.

IMG_5460.jpg
IMG_5460.jpg
Viewed: 223 times.

IMG_5461.jpg
IMG_5461.jpg
Viewed: 204 times.

IMG_5462.jpg
IMG_5462.jpg
Viewed: 200 times.

IMG_5463.jpg
IMG_5463.jpg
Viewed: 203 times.

IMG_5464.jpg
IMG_5464.jpg
Viewed: 177 times.

IMG_5465.jpg
IMG_5465.jpg
Viewed: 173 times.

IMG_5466.jpg
IMG_5466.jpg
Viewed: 187 times.

IMG_5467.jpg
IMG_5467.jpg
Viewed: 185 times.

IMG_5468.jpg
IMG_5468.jpg
Viewed: 180 times.

IMG_5469.jpg
IMG_5469.jpg
Viewed: 169 times.

IMG_5470.jpg
IMG_5470.jpg
Viewed: 212 times.

IMG_5471.jpg
IMG_5471.jpg
Viewed: 175 times.

IMG_5472.jpg
IMG_5472.jpg
Viewed: 172 times.

IMG_5473.jpg
IMG_5473.jpg
Viewed: 176 times.

IMG_5474.jpg
IMG_5474.jpg
Viewed: 178 times.

IMG_5475.jpg
IMG_5475.jpg
Viewed: 208 times.

IMG_5476.jpg
IMG_5476.jpg
Viewed: 187 times.

IMG_5477.jpg
IMG_5477.jpg
Viewed: 174 times.

IMG_5478.jpg
IMG_5478.jpg
Viewed: 170 times.

IMG_5479.jpg
IMG_5479.jpg
Viewed: 177 times.

IMG_5480.jpg
IMG_5480.jpg
Viewed: 166 times.

IMG_5481.jpg
IMG_5481.jpg
Viewed: 172 times.

IMG_5482.jpg
IMG_5482.jpg
Viewed: 167 times.

IMG_5483.jpg
IMG_5483.jpg
Viewed: 172 times.

IMG_5484.jpg
IMG_5484.jpg
Viewed: 186 times.

IMG_5485.jpg
IMG_5485.jpg
Viewed: 210 times.

IMG_5486.jpg
IMG_5486.jpg
Viewed: 185 times.

Powered by Gallery v1 RSS