Grumman E-1B Tracer, USS Yorktown CV-10, Patriots Point, Charleston, SC, by Vladimir Yakubov 
IMG_5459.jpg
IMG_5459.jpg
Viewed: 358 times.

IMG_5460.jpg
IMG_5460.jpg
Viewed: 375 times.

IMG_5461.jpg
IMG_5461.jpg
Viewed: 343 times.

IMG_5462.jpg
IMG_5462.jpg
Viewed: 339 times.

IMG_5463.jpg
IMG_5463.jpg
Viewed: 333 times.

IMG_5464.jpg
IMG_5464.jpg
Viewed: 295 times.

IMG_5465.jpg
IMG_5465.jpg
Viewed: 298 times.

IMG_5466.jpg
IMG_5466.jpg
Viewed: 312 times.

IMG_5467.jpg
IMG_5467.jpg
Viewed: 307 times.

IMG_5468.jpg
IMG_5468.jpg
Viewed: 297 times.

IMG_5469.jpg
IMG_5469.jpg
Viewed: 292 times.

IMG_5470.jpg
IMG_5470.jpg
Viewed: 343 times.

IMG_5471.jpg
IMG_5471.jpg
Viewed: 295 times.

IMG_5472.jpg
IMG_5472.jpg
Viewed: 286 times.

IMG_5473.jpg
IMG_5473.jpg
Viewed: 292 times.

IMG_5474.jpg
IMG_5474.jpg
Viewed: 302 times.

IMG_5475.jpg
IMG_5475.jpg
Viewed: 323 times.

IMG_5476.jpg
IMG_5476.jpg
Viewed: 315 times.

IMG_5477.jpg
IMG_5477.jpg
Viewed: 297 times.

IMG_5478.jpg
IMG_5478.jpg
Viewed: 298 times.

IMG_5479.jpg
IMG_5479.jpg
Viewed: 290 times.

IMG_5480.jpg
IMG_5480.jpg
Viewed: 281 times.

IMG_5481.jpg
IMG_5481.jpg
Viewed: 289 times.

IMG_5482.jpg
IMG_5482.jpg
Viewed: 279 times.

IMG_5483.jpg
IMG_5483.jpg
Viewed: 284 times.

IMG_5484.jpg
IMG_5484.jpg
Viewed: 311 times.

IMG_5485.jpg
IMG_5485.jpg
Viewed: 333 times.

IMG_5486.jpg
IMG_5486.jpg
Viewed: 308 times.

Powered by Gallery v1 RSS