Grumman E-1B Tracer, USS Yorktown CV-10, Patriots Point, Charleston, SC, by Vladimir Yakubov 
IMG_5459.jpg
IMG_5459.jpg
Viewed: 98 times.

IMG_5460.jpg
IMG_5460.jpg
Viewed: 120 times.

IMG_5461.jpg
IMG_5461.jpg
Viewed: 114 times.

IMG_5462.jpg
IMG_5462.jpg
Viewed: 112 times.

IMG_5463.jpg
IMG_5463.jpg
Viewed: 92 times.

IMG_5464.jpg
IMG_5464.jpg
Viewed: 89 times.

IMG_5465.jpg
IMG_5465.jpg
Viewed: 82 times.

IMG_5466.jpg
IMG_5466.jpg
Viewed: 91 times.

IMG_5467.jpg
IMG_5467.jpg
Viewed: 89 times.

IMG_5468.jpg
IMG_5468.jpg
Viewed: 83 times.

IMG_5469.jpg
IMG_5469.jpg
Viewed: 80 times.

IMG_5470.jpg
IMG_5470.jpg
Viewed: 98 times.

IMG_5471.jpg
IMG_5471.jpg
Viewed: 83 times.

IMG_5472.jpg
IMG_5472.jpg
Viewed: 81 times.

IMG_5473.jpg
IMG_5473.jpg
Viewed: 86 times.

IMG_5474.jpg
IMG_5474.jpg
Viewed: 86 times.

IMG_5475.jpg
IMG_5475.jpg
Viewed: 113 times.

IMG_5476.jpg
IMG_5476.jpg
Viewed: 74 times.

IMG_5477.jpg
IMG_5477.jpg
Viewed: 86 times.

IMG_5478.jpg
IMG_5478.jpg
Viewed: 75 times.

IMG_5479.jpg
IMG_5479.jpg
Viewed: 85 times.

IMG_5480.jpg
IMG_5480.jpg
Viewed: 73 times.

IMG_5481.jpg
IMG_5481.jpg
Viewed: 79 times.

IMG_5482.jpg
IMG_5482.jpg
Viewed: 75 times.

IMG_5483.jpg
IMG_5483.jpg
Viewed: 81 times.

IMG_5484.jpg
IMG_5484.jpg
Viewed: 88 times.

IMG_5485.jpg
IMG_5485.jpg
Viewed: 98 times.

IMG_5486.jpg
IMG_5486.jpg
Viewed: 93 times.

Powered by Gallery v1 RSS