Grumman E-1B Tracer, USS Yorktown CV-10, Patriots Point, Charleston, SC, by Vladimir Yakubov 
IMG_5487.jpg
IMG_5487.jpg
Viewed: 199 times.

IMG_5488.jpg
IMG_5488.jpg
Viewed: 197 times.

IMG_5489.jpg
IMG_5489.jpg
Viewed: 167 times.

IMG_5490.jpg
IMG_5490.jpg
Viewed: 169 times.

IMG_5491.jpg
IMG_5491.jpg
Viewed: 174 times.

IMG_5492.jpg
IMG_5492.jpg
Viewed: 164 times.

IMG_5493.jpg
IMG_5493.jpg
Viewed: 169 times.

IMG_5494.jpg
IMG_5494.jpg
Viewed: 167 times.

IMG_5495.jpg
IMG_5495.jpg
Viewed: 152 times.

IMG_5496.jpg
IMG_5496.jpg
Viewed: 159 times.

IMG_5497.jpg
IMG_5497.jpg
Viewed: 172 times.

IMG_5498.jpg
IMG_5498.jpg
Viewed: 161 times.

IMG_5499.jpg
IMG_5499.jpg
Viewed: 151 times.

IMG_5500.jpg
IMG_5500.jpg
Viewed: 155 times.

IMG_5501.jpg
IMG_5501.jpg
Viewed: 158 times.

IMG_5502.jpg
IMG_5502.jpg
Viewed: 170 times.

IMG_5503.jpg
IMG_5503.jpg
Viewed: 163 times.

IMG_5504.jpg
IMG_5504.jpg
Viewed: 161 times.

IMG_5505.jpg
IMG_5505.jpg
Viewed: 159 times.

IMG_5506.jpg
IMG_5506.jpg
Viewed: 149 times.

IMG_5507.jpg
IMG_5507.jpg
Viewed: 155 times.

IMG_5508.jpg
IMG_5508.jpg
Viewed: 159 times.

IMG_5509.jpg
IMG_5509.jpg
Viewed: 159 times.

IMG_5510.jpg
IMG_5510.jpg
Viewed: 157 times.

IMG_5511.jpg
IMG_5511.jpg
Viewed: 154 times.

IMG_5512.jpg
IMG_5512.jpg
Viewed: 166 times.

IMG_5513.jpg
IMG_5513.jpg
Viewed: 156 times.

IMG_5514.jpg
IMG_5514.jpg
Viewed: 165 times.

Powered by Gallery v1 RSS