Grumman E-1B Tracer, USS Yorktown CV-10, Patriots Point, Charleston, SC, by Vladimir Yakubov 
IMG_5515.jpg
IMG_5515.jpg
Viewed: 176 times.

IMG_5516.jpg
IMG_5516.jpg
Viewed: 189 times.

IMG_5517.jpg
IMG_5517.jpg
Viewed: 160 times.

IMG_5518.jpg
IMG_5518.jpg
Viewed: 163 times.

IMG_5519.jpg
IMG_5519.jpg
Viewed: 164 times.

IMG_5520.jpg
IMG_5520.jpg
Viewed: 202 times.

IMG_5521.jpg
IMG_5521.jpg
Viewed: 169 times.

IMG_5522.jpg
IMG_5522.jpg
Viewed: 156 times.

IMG_5523.jpg
IMG_5523.jpg
Viewed: 157 times.

IMG_5524.jpg
IMG_5524.jpg
Viewed: 159 times.

IMG_5525.jpg
IMG_5525.jpg
Viewed: 202 times.

IMG_5526.jpg
IMG_5526.jpg
Viewed: 157 times.

IMG_5527.jpg
IMG_5527.jpg
Viewed: 158 times.

IMG_5528.jpg
IMG_5528.jpg
Viewed: 157 times.

IMG_5529.jpg
IMG_5529.jpg
Viewed: 156 times.

IMG_5530.jpg
IMG_5530.jpg
Viewed: 165 times.

IMG_5531.jpg
IMG_5531.jpg
Viewed: 168 times.

IMG_5532.jpg
IMG_5532.jpg
Viewed: 152 times.

IMG_5533.jpg
IMG_5533.jpg
Viewed: 159 times.

IMG_5534.jpg
IMG_5534.jpg
Viewed: 167 times.

IMG_5535.jpg
IMG_5535.jpg
Viewed: 158 times.

IMG_5536.jpg
IMG_5536.jpg
Viewed: 152 times.

IMG_5537.jpg
IMG_5537.jpg
Viewed: 170 times.

IMG_5538.jpg
IMG_5538.jpg
Viewed: 144 times.

IMG_5539.jpg
IMG_5539.jpg
Viewed: 151 times.

IMG_5540.jpg
IMG_5540.jpg
Viewed: 158 times.

IMG_5541.jpg
IMG_5541.jpg
Viewed: 168 times.

IMG_5542.jpg
IMG_5542.jpg
Viewed: 162 times.

Powered by Gallery v1 RSS