Grumman E-1B Tracer, USS Yorktown CV-10, Patriots Point, Charleston, SC, by Vladimir Yakubov 
IMG_5543.jpg
IMG_5543.jpg
Viewed: 172 times.

IMG_5544.jpg
IMG_5544.jpg
Viewed: 166 times.

IMG_5545.jpg
IMG_5545.jpg
Viewed: 170 times.

IMG_5546.jpg
IMG_5546.jpg
Viewed: 167 times.

IMG_5547.jpg
IMG_5547.jpg
Viewed: 181 times.

IMG_5548.jpg
IMG_5548.jpg
Viewed: 173 times.

IMG_5549.jpg
IMG_5549.jpg
Viewed: 173 times.

IMG_5550.jpg
IMG_5550.jpg
Viewed: 173 times.

IMG_5551.jpg
IMG_5551.jpg
Viewed: 171 times.

IMG_5552.jpg
IMG_5552.jpg
Viewed: 196 times.

IMG_5553.jpg
IMG_5553.jpg
Viewed: 177 times.

IMG_5554.jpg
IMG_5554.jpg
Viewed: 176 times.

IMG_5555.jpg
IMG_5555.jpg
Viewed: 168 times.

IMG_5556.jpg
IMG_5556.jpg
Viewed: 179 times.

IMG_5557.jpg
IMG_5557.jpg
Viewed: 192 times.

IMG_5558.jpg
IMG_5558.jpg
Viewed: 189 times.

IMG_5559.jpg
IMG_5559.jpg
Viewed: 185 times.

IMG_5560.jpg
IMG_5560.jpg
Viewed: 167 times.

IMG_5561.jpg
IMG_5561.jpg
Viewed: 170 times.

IMG_5562.jpg
IMG_5562.jpg
Viewed: 177 times.

IMG_5563.jpg
IMG_5563.jpg
Viewed: 168 times.

IMG_5564.jpg
IMG_5564.jpg
Viewed: 163 times.

IMG_5565.jpg
IMG_5565.jpg
Viewed: 164 times.

IMG_5566.jpg
IMG_5566.jpg
Viewed: 173 times.

IMG_5567.jpg
IMG_5567.jpg
Viewed: 182 times.

IMG_5568.jpg
IMG_5568.jpg
Viewed: 164 times.

IMG_5569.jpg
IMG_5569.jpg
Viewed: 179 times.

IMG_5570.jpg
IMG_5570.jpg
Viewed: 166 times.

Powered by Gallery v1 RSS