Grumman E-1B Tracer, USS Yorktown CV-10, Patriots Point, Charleston, SC, by Vladimir Yakubov 
IMG_5571.jpg
IMG_5571.jpg
Viewed: 173 times.

IMG_5572.jpg
IMG_5572.jpg
Viewed: 171 times.

IMG_5573.jpg
IMG_5573.jpg
Viewed: 175 times.

IMG_5574.jpg
IMG_5574.jpg
Viewed: 163 times.

IMG_5575.jpg
IMG_5575.jpg
Viewed: 166 times.

IMG_5576.jpg
IMG_5576.jpg
Viewed: 166 times.

IMG_5577.jpg
IMG_5577.jpg
Viewed: 180 times.

IMG_5578.jpg
IMG_5578.jpg
Viewed: 165 times.

IMG_5579.jpg
IMG_5579.jpg
Viewed: 162 times.

IMG_5580.jpg
IMG_5580.jpg
Viewed: 163 times.

IMG_5581.jpg
IMG_5581.jpg
Viewed: 183 times.

IMG_5582.jpg
IMG_5582.jpg
Viewed: 148 times.

IMG_5583.jpg
IMG_5583.jpg
Viewed: 178 times.

IMG_5584.jpg
IMG_5584.jpg
Viewed: 160 times.

IMG_5585.jpg
IMG_5585.jpg
Viewed: 202 times.

IMG_5586.jpg
IMG_5586.jpg
Viewed: 170 times.

IMG_5587.jpg
IMG_5587.jpg
Viewed: 153 times.

IMG_5588.jpg
IMG_5588.jpg
Viewed: 182 times.

IMG_5589.jpg
IMG_5589.jpg
Viewed: 173 times.

IMG_5590.jpg
IMG_5590.jpg
Viewed: 175 times.

IMG_5591.jpg
IMG_5591.jpg
Viewed: 178 times.

IMG_5592.jpg
IMG_5592.jpg
Viewed: 158 times.

IMG_5593.jpg
IMG_5593.jpg
Viewed: 172 times.

IMG_5594.jpg
IMG_5594.jpg
Viewed: 178 times.

IMG_5595.jpg
IMG_5595.jpg
Viewed: 170 times.

IMG_5596.jpg
IMG_5596.jpg
Viewed: 184 times.

IMG_5597.jpg
IMG_5597.jpg
Viewed: 170 times.

IMG_5598.jpg
IMG_5598.jpg
Viewed: 176 times.

Powered by Gallery v1 RSS