Grumman E-1B Tracer, USS Yorktown CV-10, Patriots Point, Charleston, SC, by Vladimir Yakubov 
IMG_5599.jpg
IMG_5599.jpg
Viewed: 163 times.

IMG_5600.jpg
IMG_5600.jpg
Viewed: 166 times.

IMG_5601.jpg
IMG_5601.jpg
Viewed: 161 times.

IMG_5602.jpg
IMG_5602.jpg
Viewed: 158 times.

IMG_5603.jpg
IMG_5603.jpg
Viewed: 161 times.

IMG_5604.jpg
IMG_5604.jpg
Viewed: 168 times.

IMG_5605.jpg
IMG_5605.jpg
Viewed: 179 times.

IMG_5606.jpg
IMG_5606.jpg
Viewed: 177 times.

IMG_5607.jpg
IMG_5607.jpg
Viewed: 156 times.

IMG_5608.jpg
IMG_5608.jpg
Viewed: 172 times.

IMG_5609.jpg
IMG_5609.jpg
Viewed: 161 times.

IMG_5610.jpg
IMG_5610.jpg
Viewed: 171 times.

IMG_5611.jpg
IMG_5611.jpg
Viewed: 180 times.

IMG_5612.jpg
IMG_5612.jpg
Viewed: 168 times.

IMG_5613.jpg
IMG_5613.jpg
Viewed: 176 times.

IMG_5614.jpg
IMG_5614.jpg
Viewed: 173 times.

IMG_5615.jpg
IMG_5615.jpg
Viewed: 170 times.

IMG_5616.jpg
IMG_5616.jpg
Viewed: 161 times.

IMG_5617.jpg
IMG_5617.jpg
Viewed: 177 times.

IMG_5618.jpg
IMG_5618.jpg
Viewed: 174 times.

IMG_5619.jpg
IMG_5619.jpg
Viewed: 182 times.

IMG_5620.jpg
IMG_5620.jpg
Viewed: 176 times.

IMG_5621.jpg
IMG_5621.jpg
Viewed: 169 times.

IMG_5622.jpg
IMG_5622.jpg
Viewed: 168 times.

IMG_5623.jpg
IMG_5623.jpg
Viewed: 175 times.

IMG_5624.jpg
IMG_5624.jpg
Viewed: 173 times.

IMG_5625.jpg
IMG_5625.jpg
Viewed: 185 times.

IMG_5626.jpg
IMG_5626.jpg
Viewed: 219 times.

Powered by Gallery v1 RSS