Lockheed F-117A Nighthawk, National Museum of the USAF, Dayton, OH, by Vladimir Yakubov 
IMG_2468.jpg
IMG_2468.jpg
Viewed: 149 times.

IMG_2469.jpg
IMG_2469.jpg
Viewed: 138 times.

IMG_2470.jpg
IMG_2470.jpg
Viewed: 129 times.

IMG_2471.jpg
IMG_2471.jpg
Viewed: 130 times.

IMG_2472.jpg
IMG_2472.jpg
Viewed: 125 times.

IMG_2473.jpg
IMG_2473.jpg
Viewed: 127 times.

IMG_2474.jpg
IMG_2474.jpg
Viewed: 126 times.

IMG_2475.jpg
IMG_2475.jpg
Viewed: 130 times.

IMG_2476.jpg
IMG_2476.jpg
Viewed: 128 times.

IMG_2477.jpg
IMG_2477.jpg
Viewed: 119 times.

IMG_2478.jpg
IMG_2478.jpg
Viewed: 128 times.

IMG_2479.jpg
IMG_2479.jpg
Viewed: 129 times.

IMG_2480.jpg
IMG_2480.jpg
Viewed: 135 times.

IMG_2481.jpg
IMG_2481.jpg
Viewed: 129 times.

IMG_2482.jpg
IMG_2482.jpg
Viewed: 126 times.

IMG_2483.jpg
IMG_2483.jpg
Viewed: 123 times.

IMG_2484.jpg
IMG_2484.jpg
Viewed: 131 times.

IMG_2485.jpg
IMG_2485.jpg
Viewed: 132 times.

IMG_2486.jpg
IMG_2486.jpg
Viewed: 136 times.

IMG_2487.jpg
IMG_2487.jpg
Viewed: 135 times.

IMG_2488.jpg
IMG_2488.jpg
Viewed: 129 times.

IMG_2491.jpg
IMG_2491.jpg
Viewed: 124 times.

IMG_2492.jpg
IMG_2492.jpg
Viewed: 127 times.

IMG_2493.jpg
IMG_2493.jpg
Viewed: 133 times.

IMG_2494.jpg
IMG_2494.jpg
Viewed: 125 times.

IMG_2495.jpg
IMG_2495.jpg
Viewed: 134 times.

IMG_2496.jpg
IMG_2496.jpg
Viewed: 132 times.

IMG_2497.jpg
IMG_2497.jpg
Viewed: 127 times.

Powered by Gallery v1 RSS