Lockheed F-117A Nighthawk, National Museum of the USAF, Dayton, OH, by Vladimir Yakubov 
IMG_2468.jpg
IMG_2468.jpg
Viewed: 283 times.

IMG_2469.jpg
IMG_2469.jpg
Viewed: 273 times.

IMG_2470.jpg
IMG_2470.jpg
Viewed: 249 times.

IMG_2471.jpg
IMG_2471.jpg
Viewed: 249 times.

IMG_2472.jpg
IMG_2472.jpg
Viewed: 243 times.

IMG_2473.jpg
IMG_2473.jpg
Viewed: 241 times.

IMG_2474.jpg
IMG_2474.jpg
Viewed: 241 times.

IMG_2475.jpg
IMG_2475.jpg
Viewed: 259 times.

IMG_2476.jpg
IMG_2476.jpg
Viewed: 243 times.

IMG_2477.jpg
IMG_2477.jpg
Viewed: 243 times.

IMG_2478.jpg
IMG_2478.jpg
Viewed: 245 times.

IMG_2479.jpg
IMG_2479.jpg
Viewed: 239 times.

IMG_2480.jpg
IMG_2480.jpg
Viewed: 250 times.

IMG_2481.jpg
IMG_2481.jpg
Viewed: 250 times.

IMG_2482.jpg
IMG_2482.jpg
Viewed: 239 times.

IMG_2483.jpg
IMG_2483.jpg
Viewed: 234 times.

IMG_2484.jpg
IMG_2484.jpg
Viewed: 254 times.

IMG_2485.jpg
IMG_2485.jpg
Viewed: 260 times.

IMG_2486.jpg
IMG_2486.jpg
Viewed: 245 times.

IMG_2487.jpg
IMG_2487.jpg
Viewed: 247 times.

IMG_2488.jpg
IMG_2488.jpg
Viewed: 248 times.

IMG_2491.jpg
IMG_2491.jpg
Viewed: 248 times.

IMG_2492.jpg
IMG_2492.jpg
Viewed: 245 times.

IMG_2493.jpg
IMG_2493.jpg
Viewed: 267 times.

IMG_2494.jpg
IMG_2494.jpg
Viewed: 246 times.

IMG_2495.jpg
IMG_2495.jpg
Viewed: 259 times.

IMG_2496.jpg
IMG_2496.jpg
Viewed: 251 times.

IMG_2497.jpg
IMG_2497.jpg
Viewed: 240 times.

Powered by Gallery v1 RSS