Vought F4U-4 Corsair, Fantasy of Flight, Polk City, FL, by Vladimir Yakubov and Randy Ray 
IMG_0658.jpg
IMG_0658.jpg
Viewed: 483 times.

IMG_0659.jpg
IMG_0659.jpg
Viewed: 451 times.

IMG_0660.jpg
IMG_0660.jpg
Viewed: 360 times.

IMG_0661.jpg
IMG_0661.jpg
Viewed: 379 times.

IMG_0662.jpg
IMG_0662.jpg
Viewed: 407 times.

IMG_0663.jpg
IMG_0663.jpg
Viewed: 355 times.

IMG_0664.jpg
IMG_0664.jpg
Viewed: 350 times.

IMG_0665.jpg
IMG_0665.jpg
Viewed: 343 times.

IMG_0666.jpg
IMG_0666.jpg
Viewed: 368 times.

IMG_0667.jpg
IMG_0667.jpg
Viewed: 354 times.

IMG_0668.jpg
IMG_0668.jpg
Viewed: 356 times.

IMG_0669.jpg
IMG_0669.jpg
Viewed: 345 times.

IMG_0670.jpg
IMG_0670.jpg
Viewed: 355 times.

IMG_0671.jpg
IMG_0671.jpg
Viewed: 384 times.

IMG_0672.jpg
IMG_0672.jpg
Viewed: 372 times.

IMG_0674.jpg
IMG_0674.jpg
Viewed: 366 times.

IMG_0675.jpg
IMG_0675.jpg
Viewed: 363 times.

IMG_0676.jpg
IMG_0676.jpg
Viewed: 346 times.

IMG_0677.jpg
IMG_0677.jpg
Viewed: 336 times.

IMG_0678.jpg
IMG_0678.jpg
Viewed: 367 times.

IMG_0679.jpg
IMG_0679.jpg
Viewed: 362 times.

IMG_0680.jpg
IMG_0680.jpg
Viewed: 363 times.

IMG_0681.jpg
IMG_0681.jpg
Viewed: 358 times.

IMG_0682.jpg
IMG_0682.jpg
Viewed: 365 times.

IMG_0683.jpg
IMG_0683.jpg
Viewed: 381 times.

IMG_0685.jpg
IMG_0685.jpg
Viewed: 357 times.

IMG_0686.jpg
IMG_0686.jpg
Viewed: 368 times.

IMG_0687.jpg
IMG_0687.jpg
Viewed: 351 times.

Powered by Gallery v1 RSS