Grumman G-164C Ag-Cat, Capital City Air Show 2013, Sacramento, CA, by Vladimir Yakubov 
IMG_1759.jpg
IMG_1759.jpg
Viewed: 135 times.

IMG_1761.jpg
IMG_1761.jpg
Viewed: 109 times.

IMG_1762.jpg
IMG_1762.jpg
Viewed: 117 times.

IMG_1763.jpg
IMG_1763.jpg
Viewed: 112 times.

IMG_1764.jpg
IMG_1764.jpg
Viewed: 121 times.

IMG_1765.jpg
IMG_1765.jpg
Viewed: 108 times.

IMG_1766.jpg
IMG_1766.jpg
Viewed: 102 times.

IMG_1767.jpg
IMG_1767.jpg
Viewed: 101 times.

IMG_1768.jpg
IMG_1768.jpg
Viewed: 125 times.

IMG_1769.jpg
IMG_1769.jpg
Viewed: 113 times.

IMG_1770.jpg
IMG_1770.jpg
Viewed: 103 times.

IMG_1771.jpg
IMG_1771.jpg
Viewed: 124 times.

IMG_1772.jpg
IMG_1772.jpg
Viewed: 220 times.

IMG_1773.jpg
IMG_1773.jpg
Viewed: 107 times.

IMG_1774.jpg
IMG_1774.jpg
Viewed: 100 times.

IMG_1775.jpg
IMG_1775.jpg
Viewed: 112 times.

IMG_1776.jpg
IMG_1776.jpg
Viewed: 99 times.

IMG_1777.jpg
IMG_1777.jpg
Viewed: 108 times.

IMG_1778.jpg
IMG_1778.jpg
Viewed: 109 times.

IMG_1779.jpg
IMG_1779.jpg
Viewed: 116 times.

IMG_1781.jpg
IMG_1781.jpg
Viewed: 116 times.

IMG_1782.jpg
IMG_1782.jpg
Viewed: 105 times.

IMG_1783.jpg
IMG_1783.jpg
Viewed: 98 times.

IMG_1784.jpg
IMG_1784.jpg
Viewed: 120 times.

IMG_1785.jpg
IMG_1785.jpg
Viewed: 121 times.

IMG_1786.jpg
IMG_1786.jpg
Viewed: 108 times.

IMG_1787.jpg
IMG_1787.jpg
Viewed: 111 times.

IMG_1788.jpg
IMG_1788.jpg
Viewed: 106 times.

Powered by Gallery v1 RSS