Grumman G-164C Ag-Cat, Capital City Air Show 2013, Sacramento, CA, by Vladimir Yakubov 
IMG_1759.jpg
IMG_1759.jpg
Viewed: 251 times.

IMG_1761.jpg
IMG_1761.jpg
Viewed: 215 times.

IMG_1762.jpg
IMG_1762.jpg
Viewed: 210 times.

IMG_1763.jpg
IMG_1763.jpg
Viewed: 208 times.

IMG_1764.jpg
IMG_1764.jpg
Viewed: 218 times.

IMG_1765.jpg
IMG_1765.jpg
Viewed: 202 times.

IMG_1766.jpg
IMG_1766.jpg
Viewed: 192 times.

IMG_1767.jpg
IMG_1767.jpg
Viewed: 191 times.

IMG_1768.jpg
IMG_1768.jpg
Viewed: 225 times.

IMG_1769.jpg
IMG_1769.jpg
Viewed: 206 times.

IMG_1770.jpg
IMG_1770.jpg
Viewed: 197 times.

IMG_1771.jpg
IMG_1771.jpg
Viewed: 220 times.

IMG_1772.jpg
IMG_1772.jpg
Viewed: 358 times.

IMG_1773.jpg
IMG_1773.jpg
Viewed: 208 times.

IMG_1774.jpg
IMG_1774.jpg
Viewed: 196 times.

IMG_1775.jpg
IMG_1775.jpg
Viewed: 208 times.

IMG_1776.jpg
IMG_1776.jpg
Viewed: 192 times.

IMG_1777.jpg
IMG_1777.jpg
Viewed: 225 times.

IMG_1778.jpg
IMG_1778.jpg
Viewed: 204 times.

IMG_1779.jpg
IMG_1779.jpg
Viewed: 207 times.

IMG_1781.jpg
IMG_1781.jpg
Viewed: 209 times.

IMG_1782.jpg
IMG_1782.jpg
Viewed: 195 times.

IMG_1783.jpg
IMG_1783.jpg
Viewed: 193 times.

IMG_1784.jpg
IMG_1784.jpg
Viewed: 211 times.

IMG_1785.jpg
IMG_1785.jpg
Viewed: 218 times.

IMG_1786.jpg
IMG_1786.jpg
Viewed: 207 times.

IMG_1787.jpg
IMG_1787.jpg
Viewed: 203 times.

IMG_1788.jpg
IMG_1788.jpg
Viewed: 202 times.

Powered by Gallery v1 RSS