Grumman G-164C Ag-Cat, Capital City Air Show 2013, Sacramento, CA, by Vladimir Yakubov 
IMG_1759.jpg
IMG_1759.jpg
Viewed: 299 times.

IMG_1761.jpg
IMG_1761.jpg
Viewed: 243 times.

IMG_1762.jpg
IMG_1762.jpg
Viewed: 231 times.

IMG_1763.jpg
IMG_1763.jpg
Viewed: 230 times.

IMG_1764.jpg
IMG_1764.jpg
Viewed: 242 times.

IMG_1765.jpg
IMG_1765.jpg
Viewed: 223 times.

IMG_1766.jpg
IMG_1766.jpg
Viewed: 213 times.

IMG_1767.jpg
IMG_1767.jpg
Viewed: 210 times.

IMG_1768.jpg
IMG_1768.jpg
Viewed: 248 times.

IMG_1769.jpg
IMG_1769.jpg
Viewed: 228 times.

IMG_1770.jpg
IMG_1770.jpg
Viewed: 220 times.

IMG_1771.jpg
IMG_1771.jpg
Viewed: 242 times.

IMG_1772.jpg
IMG_1772.jpg
Viewed: 383 times.

IMG_1773.jpg
IMG_1773.jpg
Viewed: 233 times.

IMG_1774.jpg
IMG_1774.jpg
Viewed: 216 times.

IMG_1775.jpg
IMG_1775.jpg
Viewed: 229 times.

IMG_1776.jpg
IMG_1776.jpg
Viewed: 213 times.

IMG_1777.jpg
IMG_1777.jpg
Viewed: 249 times.

IMG_1778.jpg
IMG_1778.jpg
Viewed: 223 times.

IMG_1779.jpg
IMG_1779.jpg
Viewed: 227 times.

IMG_1781.jpg
IMG_1781.jpg
Viewed: 230 times.

IMG_1782.jpg
IMG_1782.jpg
Viewed: 215 times.

IMG_1783.jpg
IMG_1783.jpg
Viewed: 214 times.

IMG_1784.jpg
IMG_1784.jpg
Viewed: 232 times.

IMG_1785.jpg
IMG_1785.jpg
Viewed: 241 times.

IMG_1786.jpg
IMG_1786.jpg
Viewed: 229 times.

IMG_1787.jpg
IMG_1787.jpg
Viewed: 224 times.

IMG_1788.jpg
IMG_1788.jpg
Viewed: 227 times.

Powered by Gallery v1 RSS