GAZ M415, Eugeny Shamansky collection, by Yuri Pasholok 
P1620461.jpg
P1620461.jpg
Viewed: 1219 times.

P1620462.jpg
P1620462.jpg
Viewed: 1040 times.

P1620463.jpg
P1620463.jpg
Viewed: 1454 times.

P1620464.jpg
P1620464.jpg
Viewed: 1256 times.

P1620465.jpg
P1620465.jpg
Viewed: 1172 times.

P1620466.jpg
P1620466.jpg
Viewed: 958 times.

P1620467.jpg
P1620467.jpg
Viewed: 952 times.

P1620468.jpg
P1620468.jpg
Viewed: 966 times.

P1620469.jpg
P1620469.jpg
Viewed: 906 times.

P1620470.jpg
P1620470.jpg
Viewed: 940 times.

P1620471.jpg
P1620471.jpg
Viewed: 903 times.

P1620472.jpg
P1620472.jpg
Viewed: 932 times.

P1620473.jpg
P1620473.jpg
Viewed: 943 times.

P1620474.jpg
P1620474.jpg
Viewed: 969 times.

P1620475.jpg
P1620475.jpg
Viewed: 1024 times.

P1620476.jpg
P1620476.jpg
Viewed: 930 times.

P1620477.jpg
P1620477.jpg
Viewed: 931 times.

P1620478.jpg
P1620478.jpg
Viewed: 863 times.

P1620479.jpg
P1620479.jpg
Viewed: 849 times.

P1620480.jpg
P1620480.jpg
Viewed: 888 times.

P1620481.jpg
P1620481.jpg
Viewed: 875 times.

P1620484.jpg
P1620484.jpg
Viewed: 935 times.

P1620485.jpg
P1620485.jpg
Viewed: 930 times.

P1620486.jpg
P1620486.jpg
Viewed: 885 times.

P1620487.jpg
P1620487.jpg
Viewed: 945 times.

P1620488.jpg
P1620488.jpg
Viewed: 1050 times.

P1620650.jpg
P1620650.jpg
Viewed: 882 times.

P1620651.jpg
P1620651.jpg
Viewed: 873 times.

Powered by Gallery v1 RSS