GAZ M415, Eugeny Shamansky collection, by Yuri Pasholok 
P1620461.jpg
P1620461.jpg
Viewed: 1132 times.

P1620462.jpg
P1620462.jpg
Viewed: 953 times.

P1620463.jpg
P1620463.jpg
Viewed: 1354 times.

P1620464.jpg
P1620464.jpg
Viewed: 1177 times.

P1620465.jpg
P1620465.jpg
Viewed: 1088 times.

P1620466.jpg
P1620466.jpg
Viewed: 877 times.

P1620467.jpg
P1620467.jpg
Viewed: 870 times.

P1620468.jpg
P1620468.jpg
Viewed: 885 times.

P1620469.jpg
P1620469.jpg
Viewed: 826 times.

P1620470.jpg
P1620470.jpg
Viewed: 860 times.

P1620471.jpg
P1620471.jpg
Viewed: 823 times.

P1620472.jpg
P1620472.jpg
Viewed: 856 times.

P1620473.jpg
P1620473.jpg
Viewed: 867 times.

P1620474.jpg
P1620474.jpg
Viewed: 889 times.

P1620475.jpg
P1620475.jpg
Viewed: 948 times.

P1620476.jpg
P1620476.jpg
Viewed: 850 times.

P1620477.jpg
P1620477.jpg
Viewed: 855 times.

P1620478.jpg
P1620478.jpg
Viewed: 766 times.

P1620479.jpg
P1620479.jpg
Viewed: 773 times.

P1620480.jpg
P1620480.jpg
Viewed: 807 times.

P1620481.jpg
P1620481.jpg
Viewed: 791 times.

P1620484.jpg
P1620484.jpg
Viewed: 862 times.

P1620485.jpg
P1620485.jpg
Viewed: 854 times.

P1620486.jpg
P1620486.jpg
Viewed: 804 times.

P1620487.jpg
P1620487.jpg
Viewed: 862 times.

P1620488.jpg
P1620488.jpg
Viewed: 970 times.

P1620650.jpg
P1620650.jpg
Viewed: 799 times.

P1620651.jpg
P1620651.jpg
Viewed: 799 times.

Powered by Gallery v1 RSS