Polikarpov I-16 Type 24, Flying Heritage Collection, Everett, WA, by Vladimir Yakubov 
IMG_9185.jpg
IMG_9185.jpg
Viewed: 632 times.

IMG_9186.jpg
IMG_9186.jpg
Viewed: 569 times.

IMG_9187.jpg
IMG_9187.jpg
Viewed: 531 times.

IMG_9188.jpg
IMG_9188.jpg
Viewed: 535 times.

IMG_9189.jpg
IMG_9189.jpg
Viewed: 515 times.

IMG_9190.jpg
IMG_9190.jpg
Viewed: 520 times.

IMG_9191.jpg
IMG_9191.jpg
Viewed: 530 times.

IMG_9192.jpg
IMG_9192.jpg
Viewed: 508 times.

IMG_9193.jpg
IMG_9193.jpg
Viewed: 559 times.

IMG_9194.jpg
IMG_9194.jpg
Viewed: 543 times.

IMG_9195.jpg
IMG_9195.jpg
Viewed: 527 times.

IMG_9196.jpg
IMG_9196.jpg
Viewed: 531 times.

IMG_9197.jpg
IMG_9197.jpg
Viewed: 496 times.

IMG_9198.jpg
IMG_9198.jpg
Viewed: 545 times.

IMG_9199.jpg
IMG_9199.jpg
Viewed: 506 times.

IMG_9200.jpg
IMG_9200.jpg
Viewed: 524 times.

IMG_9201.jpg
IMG_9201.jpg
Viewed: 521 times.

IMG_9202.jpg
IMG_9202.jpg
Viewed: 514 times.

IMG_9203.jpg
IMG_9203.jpg
Viewed: 550 times.

IMG_9204.jpg
IMG_9204.jpg
Viewed: 548 times.

IMG_9205.jpg
IMG_9205.jpg
Viewed: 540 times.

IMG_9206.jpg
IMG_9206.jpg
Viewed: 520 times.

IMG_9207.jpg
IMG_9207.jpg
Viewed: 539 times.

IMG_9208.jpg
IMG_9208.jpg
Viewed: 519 times.

IMG_9209.jpg
IMG_9209.jpg
Viewed: 617 times.

IMG_9210.jpg
IMG_9210.jpg
Viewed: 535 times.

IMG_9211.jpg
IMG_9211.jpg
Viewed: 556 times.

IMG_9212.jpg
IMG_9212.jpg
Viewed: 524 times.

Powered by Gallery v1 RSS