Polikarpov I-16 Type 24, Flying Heritage Collection, Everett, WA, by Vladimir Yakubov 
IMG_9185.jpg
IMG_9185.jpg
Viewed: 138 times.

IMG_9186.jpg
IMG_9186.jpg
Viewed: 105 times.

IMG_9187.jpg
IMG_9187.jpg
Viewed: 124 times.

IMG_9188.jpg
IMG_9188.jpg
Viewed: 112 times.

IMG_9189.jpg
IMG_9189.jpg
Viewed: 113 times.

IMG_9190.jpg
IMG_9190.jpg
Viewed: 108 times.

IMG_9191.jpg
IMG_9191.jpg
Viewed: 109 times.

IMG_9192.jpg
IMG_9192.jpg
Viewed: 99 times.

IMG_9193.jpg
IMG_9193.jpg
Viewed: 133 times.

IMG_9194.jpg
IMG_9194.jpg
Viewed: 123 times.

IMG_9195.jpg
IMG_9195.jpg
Viewed: 112 times.

IMG_9196.jpg
IMG_9196.jpg
Viewed: 122 times.

IMG_9197.jpg
IMG_9197.jpg
Viewed: 97 times.

IMG_9198.jpg
IMG_9198.jpg
Viewed: 121 times.

IMG_9199.jpg
IMG_9199.jpg
Viewed: 90 times.

IMG_9200.jpg
IMG_9200.jpg
Viewed: 107 times.

IMG_9201.jpg
IMG_9201.jpg
Viewed: 92 times.

IMG_9202.jpg
IMG_9202.jpg
Viewed: 90 times.

IMG_9203.jpg
IMG_9203.jpg
Viewed: 119 times.

IMG_9204.jpg
IMG_9204.jpg
Viewed: 116 times.

IMG_9205.jpg
IMG_9205.jpg
Viewed: 114 times.

IMG_9206.jpg
IMG_9206.jpg
Viewed: 111 times.

IMG_9207.jpg
IMG_9207.jpg
Viewed: 114 times.

IMG_9208.jpg
IMG_9208.jpg
Viewed: 102 times.

IMG_9209.jpg
IMG_9209.jpg
Viewed: 112 times.

IMG_9210.jpg
IMG_9210.jpg
Viewed: 123 times.

IMG_9211.jpg
IMG_9211.jpg
Viewed: 100 times.

IMG_9212.jpg
IMG_9212.jpg
Viewed: 113 times.

Powered by Gallery v1 RSS