Mikoryan Mig-17F (Lim-5), Thunder Over Utah Air Show 2014, St. George, UT, by Vladimir Yakubov 
IMG_8767.jpg
IMG_8767.jpg
Viewed: 312 times.

IMG_8768.jpg
IMG_8768.jpg
Viewed: 119 times.

IMG_8769.jpg
IMG_8769.jpg
Viewed: 172 times.

IMG_8770.jpg
IMG_8770.jpg
Viewed: 82 times.

IMG_8771.jpg
IMG_8771.jpg
Viewed: 102 times.

IMG_8772.jpg
IMG_8772.jpg
Viewed: 90 times.

IMG_8773.jpg
IMG_8773.jpg
Viewed: 99 times.

IMG_8774.jpg
IMG_8774.jpg
Viewed: 108 times.

IMG_8775.jpg
IMG_8775.jpg
Viewed: 94 times.

IMG_8776.jpg
IMG_8776.jpg
Viewed: 104 times.

IMG_8777.jpg
IMG_8777.jpg
Viewed: 98 times.

IMG_8778.jpg
IMG_8778.jpg
Viewed: 103 times.

IMG_8779.jpg
IMG_8779.jpg
Viewed: 94 times.

IMG_8780.jpg
IMG_8780.jpg
Viewed: 96 times.

IMG_8781.jpg
IMG_8781.jpg
Viewed: 85 times.

IMG_8782.jpg
IMG_8782.jpg
Viewed: 86 times.

IMG_8783.jpg
IMG_8783.jpg
Viewed: 95 times.

IMG_8784.jpg
IMG_8784.jpg
Viewed: 107 times.

IMG_8785.jpg
IMG_8785.jpg
Viewed: 94 times.

IMG_8786.jpg
IMG_8786.jpg
Viewed: 104 times.

IMG_8787.jpg
IMG_8787.jpg
Viewed: 96 times.

IMG_8788.jpg
IMG_8788.jpg
Viewed: 89 times.

IMG_8789.jpg
IMG_8789.jpg
Viewed: 106 times.

IMG_8790.jpg
IMG_8790.jpg
Viewed: 112 times.

IMG_8791.jpg
IMG_8791.jpg
Viewed: 99 times.

IMG_8792.jpg
IMG_8792.jpg
Viewed: 95 times.

IMG_8793.jpg
IMG_8793.jpg
Viewed: 99 times.

IMG_8794.jpg
IMG_8794.jpg
Viewed: 100 times.

Powered by Gallery v1 RSS