M4 Sherman Turret Trainer, Military Vehicle Technology Foundation, by Vladimir Yakubov 
IMG_1705.jpg
IMG_1705.jpg
Viewed: 241 times.

IMG_1706.jpg
IMG_1706.jpg
Viewed: 216 times.

IMG_1707.jpg
IMG_1707.jpg
Viewed: 179 times.

IMG_1708.jpg
IMG_1708.jpg
Viewed: 191 times.

IMG_1709.jpg
IMG_1709.jpg
Viewed: 177 times.

IMG_1710.jpg
IMG_1710.jpg
Viewed: 182 times.

IMG_1711.jpg
IMG_1711.jpg
Viewed: 180 times.

IMG_1712.jpg
IMG_1712.jpg
Viewed: 187 times.

IMG_1713.jpg
IMG_1713.jpg
Viewed: 170 times.

IMG_1714.jpg
IMG_1714.jpg
Viewed: 198 times.

IMG_1715.jpg
IMG_1715.jpg
Viewed: 177 times.

IMG_1716.jpg
IMG_1716.jpg
Viewed: 199 times.

IMG_1717.jpg
IMG_1717.jpg
Viewed: 179 times.

IMG_1718.jpg
IMG_1718.jpg
Viewed: 171 times.

IMG_1719.jpg
IMG_1719.jpg
Viewed: 171 times.

IMG_1720.jpg
IMG_1720.jpg
Viewed: 189 times.

IMG_1721.jpg
IMG_1721.jpg
Viewed: 189 times.

IMG_1722.jpg
IMG_1722.jpg
Viewed: 186 times.

IMG_1723.jpg
IMG_1723.jpg
Viewed: 183 times.

IMG_1724.jpg
IMG_1724.jpg
Viewed: 183 times.

IMG_1725.jpg
IMG_1725.jpg
Viewed: 184 times.

IMG_1726.jpg
IMG_1726.jpg
Viewed: 182 times.

IMG_1727.jpg
IMG_1727.jpg
Viewed: 181 times.

IMG_1728.jpg
IMG_1728.jpg
Viewed: 175 times.

IMG_1729.jpg
IMG_1729.jpg
Viewed: 185 times.

IMG_1730.jpg
IMG_1730.jpg
Viewed: 186 times.

IMG_1731.jpg
IMG_1731.jpg
Viewed: 224 times.

IMG_1732.jpg
IMG_1732.jpg
Viewed: 204 times.

Powered by Gallery v1 RSS