M4 Sherman Turret Trainer, Military Vehicle Technology Foundation, by Vladimir Yakubov 
IMG_1705.jpg
IMG_1705.jpg
Viewed: 125 times.

IMG_1706.jpg
IMG_1706.jpg
Viewed: 104 times.

IMG_1707.jpg
IMG_1707.jpg
Viewed: 96 times.

IMG_1708.jpg
IMG_1708.jpg
Viewed: 94 times.

IMG_1709.jpg
IMG_1709.jpg
Viewed: 83 times.

IMG_1710.jpg
IMG_1710.jpg
Viewed: 89 times.

IMG_1711.jpg
IMG_1711.jpg
Viewed: 84 times.

IMG_1712.jpg
IMG_1712.jpg
Viewed: 87 times.

IMG_1713.jpg
IMG_1713.jpg
Viewed: 83 times.

IMG_1714.jpg
IMG_1714.jpg
Viewed: 98 times.

IMG_1715.jpg
IMG_1715.jpg
Viewed: 81 times.

IMG_1716.jpg
IMG_1716.jpg
Viewed: 99 times.

IMG_1717.jpg
IMG_1717.jpg
Viewed: 83 times.

IMG_1718.jpg
IMG_1718.jpg
Viewed: 75 times.

IMG_1719.jpg
IMG_1719.jpg
Viewed: 77 times.

IMG_1720.jpg
IMG_1720.jpg
Viewed: 93 times.

IMG_1721.jpg
IMG_1721.jpg
Viewed: 91 times.

IMG_1722.jpg
IMG_1722.jpg
Viewed: 88 times.

IMG_1723.jpg
IMG_1723.jpg
Viewed: 90 times.

IMG_1724.jpg
IMG_1724.jpg
Viewed: 90 times.

IMG_1725.jpg
IMG_1725.jpg
Viewed: 85 times.

IMG_1726.jpg
IMG_1726.jpg
Viewed: 83 times.

IMG_1727.jpg
IMG_1727.jpg
Viewed: 86 times.

IMG_1728.jpg
IMG_1728.jpg
Viewed: 82 times.

IMG_1729.jpg
IMG_1729.jpg
Viewed: 87 times.

IMG_1730.jpg
IMG_1730.jpg
Viewed: 90 times.

IMG_1731.jpg
IMG_1731.jpg
Viewed: 110 times.

IMG_1732.jpg
IMG_1732.jpg
Viewed: 95 times.

Powered by Gallery v1 RSS