M4 Sherman Turret Trainer, Military Vehicle Technology Foundation, by Vladimir Yakubov 
IMG_1705.jpg
IMG_1705.jpg
Viewed: 206 times.

IMG_1706.jpg
IMG_1706.jpg
Viewed: 182 times.

IMG_1707.jpg
IMG_1707.jpg
Viewed: 156 times.

IMG_1708.jpg
IMG_1708.jpg
Viewed: 168 times.

IMG_1709.jpg
IMG_1709.jpg
Viewed: 153 times.

IMG_1710.jpg
IMG_1710.jpg
Viewed: 160 times.

IMG_1711.jpg
IMG_1711.jpg
Viewed: 157 times.

IMG_1712.jpg
IMG_1712.jpg
Viewed: 162 times.

IMG_1713.jpg
IMG_1713.jpg
Viewed: 149 times.

IMG_1714.jpg
IMG_1714.jpg
Viewed: 174 times.

IMG_1715.jpg
IMG_1715.jpg
Viewed: 155 times.

IMG_1716.jpg
IMG_1716.jpg
Viewed: 175 times.

IMG_1717.jpg
IMG_1717.jpg
Viewed: 156 times.

IMG_1718.jpg
IMG_1718.jpg
Viewed: 147 times.

IMG_1719.jpg
IMG_1719.jpg
Viewed: 147 times.

IMG_1720.jpg
IMG_1720.jpg
Viewed: 166 times.

IMG_1721.jpg
IMG_1721.jpg
Viewed: 167 times.

IMG_1722.jpg
IMG_1722.jpg
Viewed: 160 times.

IMG_1723.jpg
IMG_1723.jpg
Viewed: 162 times.

IMG_1724.jpg
IMG_1724.jpg
Viewed: 160 times.

IMG_1725.jpg
IMG_1725.jpg
Viewed: 163 times.

IMG_1726.jpg
IMG_1726.jpg
Viewed: 159 times.

IMG_1727.jpg
IMG_1727.jpg
Viewed: 159 times.

IMG_1728.jpg
IMG_1728.jpg
Viewed: 154 times.

IMG_1729.jpg
IMG_1729.jpg
Viewed: 161 times.

IMG_1730.jpg
IMG_1730.jpg
Viewed: 161 times.

IMG_1731.jpg
IMG_1731.jpg
Viewed: 194 times.

IMG_1732.jpg
IMG_1732.jpg
Viewed: 175 times.

Powered by Gallery v1 RSS