M4 Sherman Turret Trainer, Military Vehicle Technology Foundation, by Vladimir Yakubov 
IMG_1705.jpg
IMG_1705.jpg
Viewed: 550 times.

IMG_1706.jpg
IMG_1706.jpg
Viewed: 531 times.

IMG_1707.jpg
IMG_1707.jpg
Viewed: 386 times.

IMG_1708.jpg
IMG_1708.jpg
Viewed: 418 times.

IMG_1709.jpg
IMG_1709.jpg
Viewed: 410 times.

IMG_1710.jpg
IMG_1710.jpg
Viewed: 410 times.

IMG_1711.jpg
IMG_1711.jpg
Viewed: 400 times.

IMG_1712.jpg
IMG_1712.jpg
Viewed: 430 times.

IMG_1713.jpg
IMG_1713.jpg
Viewed: 373 times.

IMG_1714.jpg
IMG_1714.jpg
Viewed: 427 times.

IMG_1715.jpg
IMG_1715.jpg
Viewed: 397 times.

IMG_1716.jpg
IMG_1716.jpg
Viewed: 435 times.

IMG_1717.jpg
IMG_1717.jpg
Viewed: 405 times.

IMG_1718.jpg
IMG_1718.jpg
Viewed: 401 times.

IMG_1719.jpg
IMG_1719.jpg
Viewed: 389 times.

IMG_1720.jpg
IMG_1720.jpg
Viewed: 416 times.

IMG_1721.jpg
IMG_1721.jpg
Viewed: 394 times.

IMG_1722.jpg
IMG_1722.jpg
Viewed: 415 times.

IMG_1723.jpg
IMG_1723.jpg
Viewed: 415 times.

IMG_1724.jpg
IMG_1724.jpg
Viewed: 423 times.

IMG_1725.jpg
IMG_1725.jpg
Viewed: 409 times.

IMG_1726.jpg
IMG_1726.jpg
Viewed: 405 times.

IMG_1727.jpg
IMG_1727.jpg
Viewed: 415 times.

IMG_1728.jpg
IMG_1728.jpg
Viewed: 402 times.

IMG_1729.jpg
IMG_1729.jpg
Viewed: 412 times.

IMG_1730.jpg
IMG_1730.jpg
Viewed: 418 times.

IMG_1731.jpg
IMG_1731.jpg
Viewed: 445 times.

IMG_1732.jpg
IMG_1732.jpg
Viewed: 443 times.

Powered by Gallery v1 RSS