M4 Sherman Turret Trainer, Military Vehicle Technology Foundation, by Vladimir Yakubov 
IMG_1705.jpg
IMG_1705.jpg
Viewed: 431 times.

IMG_1706.jpg
IMG_1706.jpg
Viewed: 407 times.

IMG_1707.jpg
IMG_1707.jpg
Viewed: 304 times.

IMG_1708.jpg
IMG_1708.jpg
Viewed: 329 times.

IMG_1709.jpg
IMG_1709.jpg
Viewed: 319 times.

IMG_1710.jpg
IMG_1710.jpg
Viewed: 320 times.

IMG_1711.jpg
IMG_1711.jpg
Viewed: 317 times.

IMG_1712.jpg
IMG_1712.jpg
Viewed: 340 times.

IMG_1713.jpg
IMG_1713.jpg
Viewed: 297 times.

IMG_1714.jpg
IMG_1714.jpg
Viewed: 341 times.

IMG_1715.jpg
IMG_1715.jpg
Viewed: 316 times.

IMG_1716.jpg
IMG_1716.jpg
Viewed: 350 times.

IMG_1717.jpg
IMG_1717.jpg
Viewed: 315 times.

IMG_1718.jpg
IMG_1718.jpg
Viewed: 316 times.

IMG_1719.jpg
IMG_1719.jpg
Viewed: 304 times.

IMG_1720.jpg
IMG_1720.jpg
Viewed: 332 times.

IMG_1721.jpg
IMG_1721.jpg
Viewed: 314 times.

IMG_1722.jpg
IMG_1722.jpg
Viewed: 331 times.

IMG_1723.jpg
IMG_1723.jpg
Viewed: 328 times.

IMG_1724.jpg
IMG_1724.jpg
Viewed: 335 times.

IMG_1725.jpg
IMG_1725.jpg
Viewed: 327 times.

IMG_1726.jpg
IMG_1726.jpg
Viewed: 321 times.

IMG_1727.jpg
IMG_1727.jpg
Viewed: 329 times.

IMG_1728.jpg
IMG_1728.jpg
Viewed: 319 times.

IMG_1729.jpg
IMG_1729.jpg
Viewed: 330 times.

IMG_1730.jpg
IMG_1730.jpg
Viewed: 330 times.

IMG_1731.jpg
IMG_1731.jpg
Viewed: 364 times.

IMG_1732.jpg
IMG_1732.jpg
Viewed: 354 times.

Powered by Gallery v1 RSS