M4 Sherman Turret Trainer, Military Vehicle Technology Foundation, by Vladimir Yakubov 
IMG_1705.jpg
IMG_1705.jpg
Viewed: 344 times.

IMG_1706.jpg
IMG_1706.jpg
Viewed: 319 times.

IMG_1707.jpg
IMG_1707.jpg
Viewed: 246 times.

IMG_1708.jpg
IMG_1708.jpg
Viewed: 262 times.

IMG_1709.jpg
IMG_1709.jpg
Viewed: 255 times.

IMG_1710.jpg
IMG_1710.jpg
Viewed: 257 times.

IMG_1711.jpg
IMG_1711.jpg
Viewed: 253 times.

IMG_1712.jpg
IMG_1712.jpg
Viewed: 270 times.

IMG_1713.jpg
IMG_1713.jpg
Viewed: 237 times.

IMG_1714.jpg
IMG_1714.jpg
Viewed: 273 times.

IMG_1715.jpg
IMG_1715.jpg
Viewed: 250 times.

IMG_1716.jpg
IMG_1716.jpg
Viewed: 275 times.

IMG_1717.jpg
IMG_1717.jpg
Viewed: 251 times.

IMG_1718.jpg
IMG_1718.jpg
Viewed: 246 times.

IMG_1719.jpg
IMG_1719.jpg
Viewed: 241 times.

IMG_1720.jpg
IMG_1720.jpg
Viewed: 266 times.

IMG_1721.jpg
IMG_1721.jpg
Viewed: 255 times.

IMG_1722.jpg
IMG_1722.jpg
Viewed: 261 times.

IMG_1723.jpg
IMG_1723.jpg
Viewed: 260 times.

IMG_1724.jpg
IMG_1724.jpg
Viewed: 266 times.

IMG_1725.jpg
IMG_1725.jpg
Viewed: 263 times.

IMG_1726.jpg
IMG_1726.jpg
Viewed: 259 times.

IMG_1727.jpg
IMG_1727.jpg
Viewed: 258 times.

IMG_1728.jpg
IMG_1728.jpg
Viewed: 250 times.

IMG_1729.jpg
IMG_1729.jpg
Viewed: 266 times.

IMG_1730.jpg
IMG_1730.jpg
Viewed: 259 times.

IMG_1731.jpg
IMG_1731.jpg
Viewed: 300 times.

IMG_1732.jpg
IMG_1732.jpg
Viewed: 286 times.

Powered by Gallery v1 RSS