Mallard II Dredge, Don Edwards Wildlife Refuge, Fremont, CA, by Vladimir Yakubov 
IMG_1284.jpg
IMG_1284.jpg
Viewed: 310 times.

IMG_1285.jpg
IMG_1285.jpg
Viewed: 245 times.

IMG_1286.jpg
IMG_1286.jpg
Viewed: 219 times.

IMG_1287.jpg
IMG_1287.jpg
Viewed: 224 times.

IMG_1288.jpg
IMG_1288.jpg
Viewed: 232 times.

IMG_1289.jpg
IMG_1289.jpg
Viewed: 207 times.

IMG_1290.jpg
IMG_1290.jpg
Viewed: 220 times.

IMG_1291.jpg
IMG_1291.jpg
Viewed: 213 times.

IMG_1292.jpg
IMG_1292.jpg
Viewed: 185 times.

IMG_1293.jpg
IMG_1293.jpg
Viewed: 201 times.

IMG_1294.jpg
IMG_1294.jpg
Viewed: 225 times.

IMG_1295.jpg
IMG_1295.jpg
Viewed: 215 times.

IMG_1296.jpg
IMG_1296.jpg
Viewed: 214 times.

IMG_1297.jpg
IMG_1297.jpg
Viewed: 198 times.

IMG_1298.jpg
IMG_1298.jpg
Viewed: 221 times.

IMG_1299.jpg
IMG_1299.jpg
Viewed: 202 times.

IMG_1300.jpg
IMG_1300.jpg
Viewed: 203 times.

IMG_1301.jpg
IMG_1301.jpg
Viewed: 217 times.

IMG_1302.jpg
IMG_1302.jpg
Viewed: 220 times.

IMG_1303.jpg
IMG_1303.jpg
Viewed: 207 times.

IMG_1304.jpg
IMG_1304.jpg
Viewed: 212 times.

IMG_1305.jpg
IMG_1305.jpg
Viewed: 222 times.

IMG_1306.jpg
IMG_1306.jpg
Viewed: 204 times.

IMG_1307.jpg
IMG_1307.jpg
Viewed: 204 times.

IMG_1308.jpg
IMG_1308.jpg
Viewed: 202 times.

IMG_1309.jpg
IMG_1309.jpg
Viewed: 219 times.

IMG_1310.jpg
IMG_1310.jpg
Viewed: 220 times.

IMG_1311.jpg
IMG_1311.jpg
Viewed: 210 times.

Powered by Gallery v1 RSS