Mare Island Shipyard, by Vladimir Yakubov 
IMG_1361.jpg
IMG_1361.jpg
Viewed: 827 times.

IMG_1362.jpg
IMG_1362.jpg
Viewed: 758 times.

IMG_1363.jpg
IMG_1363.jpg
Viewed: 741 times.

IMG_1382.jpg
IMG_1382.jpg
Viewed: 745 times.

IMG_1419.jpg
IMG_1419.jpg
Viewed: 699 times.

IMG_1432.jpg
IMG_1432.jpg
Viewed: 707 times.

IMG_1433.jpg
IMG_1433.jpg
Viewed: 719 times.

IMG_1449.jpg
IMG_1449.jpg
Viewed: 695 times.

IMG_1455.jpg
IMG_1455.jpg
Viewed: 705 times.

IMG_1474.jpg
IMG_1474.jpg
Viewed: 718 times.

IMG_1513.jpg
IMG_1513.jpg
Viewed: 700 times.

IMG_1514.jpg
IMG_1514.jpg
Viewed: 678 times.

IMG_1515.jpg
IMG_1515.jpg
Viewed: 706 times.

IMG_1516.jpg
IMG_1516.jpg
Viewed: 685 times.

IMG_1517.jpg
IMG_1517.jpg
Viewed: 731 times.

IMG_1518.jpg
IMG_1518.jpg
Viewed: 686 times.

IMG_1529.jpg
IMG_1529.jpg
Viewed: 683 times.

IMG_1535.jpg
IMG_1535.jpg
Viewed: 711 times.

IMG_1547.jpg
IMG_1547.jpg
Viewed: 705 times.

IMG_1549.jpg
IMG_1549.jpg
Viewed: 719 times.

IMG_1620.jpg
IMG_1620.jpg
Viewed: 741 times.

IMG_1621.jpg
IMG_1621.jpg
Viewed: 703 times.

IMG_1632.jpg
IMG_1632.jpg
Viewed: 682 times.

IMG_1643.jpg
IMG_1643.jpg
Viewed: 656 times.

IMG_1651.jpg
IMG_1651.jpg
Viewed: 693 times.

IMG_1652.jpg
IMG_1652.jpg
Viewed: 703 times.

IMG_1748.jpg
IMG_1748.jpg
Viewed: 701 times.

IMG_1761.jpg
IMG_1761.jpg
Viewed: 757 times.

Powered by Gallery v1 RSS