Mare Island Shipyard, by Vladimir Yakubov 
IMG_1361.jpg
IMG_1361.jpg
Viewed: 946 times.

IMG_1362.jpg
IMG_1362.jpg
Viewed: 878 times.

IMG_1363.jpg
IMG_1363.jpg
Viewed: 835 times.

IMG_1382.jpg
IMG_1382.jpg
Viewed: 839 times.

IMG_1419.jpg
IMG_1419.jpg
Viewed: 790 times.

IMG_1432.jpg
IMG_1432.jpg
Viewed: 801 times.

IMG_1433.jpg
IMG_1433.jpg
Viewed: 812 times.

IMG_1449.jpg
IMG_1449.jpg
Viewed: 789 times.

IMG_1455.jpg
IMG_1455.jpg
Viewed: 798 times.

IMG_1474.jpg
IMG_1474.jpg
Viewed: 814 times.

IMG_1513.jpg
IMG_1513.jpg
Viewed: 799 times.

IMG_1514.jpg
IMG_1514.jpg
Viewed: 774 times.

IMG_1515.jpg
IMG_1515.jpg
Viewed: 806 times.

IMG_1516.jpg
IMG_1516.jpg
Viewed: 784 times.

IMG_1517.jpg
IMG_1517.jpg
Viewed: 831 times.

IMG_1518.jpg
IMG_1518.jpg
Viewed: 791 times.

IMG_1529.jpg
IMG_1529.jpg
Viewed: 787 times.

IMG_1535.jpg
IMG_1535.jpg
Viewed: 804 times.

IMG_1547.jpg
IMG_1547.jpg
Viewed: 800 times.

IMG_1549.jpg
IMG_1549.jpg
Viewed: 823 times.

IMG_1620.jpg
IMG_1620.jpg
Viewed: 837 times.

IMG_1621.jpg
IMG_1621.jpg
Viewed: 807 times.

IMG_1632.jpg
IMG_1632.jpg
Viewed: 772 times.

IMG_1643.jpg
IMG_1643.jpg
Viewed: 748 times.

IMG_1651.jpg
IMG_1651.jpg
Viewed: 784 times.

IMG_1652.jpg
IMG_1652.jpg
Viewed: 794 times.

IMG_1748.jpg
IMG_1748.jpg
Viewed: 794 times.

IMG_1761.jpg
IMG_1761.jpg
Viewed: 847 times.

Powered by Gallery v1 RSS