Mare Island Shipyard, by Vladimir Yakubov 
IMG_1361.jpg
IMG_1361.jpg
Viewed: 910 times.

IMG_1362.jpg
IMG_1362.jpg
Viewed: 842 times.

IMG_1363.jpg
IMG_1363.jpg
Viewed: 813 times.

IMG_1382.jpg
IMG_1382.jpg
Viewed: 816 times.

IMG_1419.jpg
IMG_1419.jpg
Viewed: 769 times.

IMG_1432.jpg
IMG_1432.jpg
Viewed: 779 times.

IMG_1433.jpg
IMG_1433.jpg
Viewed: 790 times.

IMG_1449.jpg
IMG_1449.jpg
Viewed: 765 times.

IMG_1455.jpg
IMG_1455.jpg
Viewed: 776 times.

IMG_1474.jpg
IMG_1474.jpg
Viewed: 792 times.

IMG_1513.jpg
IMG_1513.jpg
Viewed: 776 times.

IMG_1514.jpg
IMG_1514.jpg
Viewed: 751 times.

IMG_1515.jpg
IMG_1515.jpg
Viewed: 784 times.

IMG_1516.jpg
IMG_1516.jpg
Viewed: 761 times.

IMG_1517.jpg
IMG_1517.jpg
Viewed: 807 times.

IMG_1518.jpg
IMG_1518.jpg
Viewed: 767 times.

IMG_1529.jpg
IMG_1529.jpg
Viewed: 765 times.

IMG_1535.jpg
IMG_1535.jpg
Viewed: 781 times.

IMG_1547.jpg
IMG_1547.jpg
Viewed: 776 times.

IMG_1549.jpg
IMG_1549.jpg
Viewed: 798 times.

IMG_1620.jpg
IMG_1620.jpg
Viewed: 814 times.

IMG_1621.jpg
IMG_1621.jpg
Viewed: 784 times.

IMG_1632.jpg
IMG_1632.jpg
Viewed: 749 times.

IMG_1643.jpg
IMG_1643.jpg
Viewed: 725 times.

IMG_1651.jpg
IMG_1651.jpg
Viewed: 762 times.

IMG_1652.jpg
IMG_1652.jpg
Viewed: 773 times.

IMG_1748.jpg
IMG_1748.jpg
Viewed: 773 times.

IMG_1761.jpg
IMG_1761.jpg
Viewed: 825 times.

Powered by Gallery v1 RSS