Mare Island Shipyard, by Vladimir Yakubov 
IMG_1361.jpg
IMG_1361.jpg
Viewed: 1538 times.

IMG_1362.jpg
IMG_1362.jpg
Viewed: 1509 times.

IMG_1363.jpg
IMG_1363.jpg
Viewed: 1274 times.

IMG_1382.jpg
IMG_1382.jpg
Viewed: 1279 times.

IMG_1419.jpg
IMG_1419.jpg
Viewed: 1209 times.

IMG_1432.jpg
IMG_1432.jpg
Viewed: 1220 times.

IMG_1433.jpg
IMG_1433.jpg
Viewed: 1256 times.

IMG_1449.jpg
IMG_1449.jpg
Viewed: 1210 times.

IMG_1455.jpg
IMG_1455.jpg
Viewed: 1209 times.

IMG_1474.jpg
IMG_1474.jpg
Viewed: 1242 times.

IMG_1513.jpg
IMG_1513.jpg
Viewed: 1216 times.

IMG_1514.jpg
IMG_1514.jpg
Viewed: 1192 times.

IMG_1515.jpg
IMG_1515.jpg
Viewed: 1232 times.

IMG_1516.jpg
IMG_1516.jpg
Viewed: 1207 times.

IMG_1517.jpg
IMG_1517.jpg
Viewed: 1254 times.

IMG_1518.jpg
IMG_1518.jpg
Viewed: 1222 times.

IMG_1529.jpg
IMG_1529.jpg
Viewed: 1227 times.

IMG_1535.jpg
IMG_1535.jpg
Viewed: 1227 times.

IMG_1547.jpg
IMG_1547.jpg
Viewed: 1201 times.

IMG_1549.jpg
IMG_1549.jpg
Viewed: 1282 times.

IMG_1620.jpg
IMG_1620.jpg
Viewed: 1249 times.

IMG_1621.jpg
IMG_1621.jpg
Viewed: 1230 times.

IMG_1632.jpg
IMG_1632.jpg
Viewed: 1191 times.

IMG_1643.jpg
IMG_1643.jpg
Viewed: 1166 times.

IMG_1651.jpg
IMG_1651.jpg
Viewed: 1222 times.

IMG_1652.jpg
IMG_1652.jpg
Viewed: 1218 times.

IMG_1748.jpg
IMG_1748.jpg
Viewed: 1204 times.

IMG_1761.jpg
IMG_1761.jpg
Viewed: 1267 times.

Powered by Gallery v1 RSS