Mare Island Shipyard, by Vladimir Yakubov 
IMG_1361.jpg
IMG_1361.jpg
Viewed: 971 times.

IMG_1362.jpg
IMG_1362.jpg
Viewed: 905 times.

IMG_1363.jpg
IMG_1363.jpg
Viewed: 855 times.

IMG_1382.jpg
IMG_1382.jpg
Viewed: 856 times.

IMG_1419.jpg
IMG_1419.jpg
Viewed: 808 times.

IMG_1432.jpg
IMG_1432.jpg
Viewed: 820 times.

IMG_1433.jpg
IMG_1433.jpg
Viewed: 831 times.

IMG_1449.jpg
IMG_1449.jpg
Viewed: 806 times.

IMG_1455.jpg
IMG_1455.jpg
Viewed: 817 times.

IMG_1474.jpg
IMG_1474.jpg
Viewed: 836 times.

IMG_1513.jpg
IMG_1513.jpg
Viewed: 821 times.

IMG_1514.jpg
IMG_1514.jpg
Viewed: 792 times.

IMG_1515.jpg
IMG_1515.jpg
Viewed: 826 times.

IMG_1516.jpg
IMG_1516.jpg
Viewed: 802 times.

IMG_1517.jpg
IMG_1517.jpg
Viewed: 848 times.

IMG_1518.jpg
IMG_1518.jpg
Viewed: 810 times.

IMG_1529.jpg
IMG_1529.jpg
Viewed: 807 times.

IMG_1535.jpg
IMG_1535.jpg
Viewed: 823 times.

IMG_1547.jpg
IMG_1547.jpg
Viewed: 816 times.

IMG_1549.jpg
IMG_1549.jpg
Viewed: 843 times.

IMG_1620.jpg
IMG_1620.jpg
Viewed: 857 times.

IMG_1621.jpg
IMG_1621.jpg
Viewed: 829 times.

IMG_1632.jpg
IMG_1632.jpg
Viewed: 791 times.

IMG_1643.jpg
IMG_1643.jpg
Viewed: 769 times.

IMG_1651.jpg
IMG_1651.jpg
Viewed: 807 times.

IMG_1652.jpg
IMG_1652.jpg
Viewed: 811 times.

IMG_1748.jpg
IMG_1748.jpg
Viewed: 812 times.

IMG_1761.jpg
IMG_1761.jpg
Viewed: 864 times.

Powered by Gallery v1 RSS