Mare Island Shipyard, by Vladimir Yakubov 
IMG_1361.jpg
IMG_1361.jpg
Viewed: 993 times.

IMG_1362.jpg
IMG_1362.jpg
Viewed: 926 times.

IMG_1363.jpg
IMG_1363.jpg
Viewed: 871 times.

IMG_1382.jpg
IMG_1382.jpg
Viewed: 873 times.

IMG_1419.jpg
IMG_1419.jpg
Viewed: 825 times.

IMG_1432.jpg
IMG_1432.jpg
Viewed: 836 times.

IMG_1433.jpg
IMG_1433.jpg
Viewed: 851 times.

IMG_1449.jpg
IMG_1449.jpg
Viewed: 825 times.

IMG_1455.jpg
IMG_1455.jpg
Viewed: 832 times.

IMG_1474.jpg
IMG_1474.jpg
Viewed: 854 times.

IMG_1513.jpg
IMG_1513.jpg
Viewed: 838 times.

IMG_1514.jpg
IMG_1514.jpg
Viewed: 811 times.

IMG_1515.jpg
IMG_1515.jpg
Viewed: 844 times.

IMG_1516.jpg
IMG_1516.jpg
Viewed: 818 times.

IMG_1517.jpg
IMG_1517.jpg
Viewed: 865 times.

IMG_1518.jpg
IMG_1518.jpg
Viewed: 830 times.

IMG_1529.jpg
IMG_1529.jpg
Viewed: 823 times.

IMG_1535.jpg
IMG_1535.jpg
Viewed: 841 times.

IMG_1547.jpg
IMG_1547.jpg
Viewed: 833 times.

IMG_1549.jpg
IMG_1549.jpg
Viewed: 867 times.

IMG_1620.jpg
IMG_1620.jpg
Viewed: 872 times.

IMG_1621.jpg
IMG_1621.jpg
Viewed: 844 times.

IMG_1632.jpg
IMG_1632.jpg
Viewed: 807 times.

IMG_1643.jpg
IMG_1643.jpg
Viewed: 787 times.

IMG_1651.jpg
IMG_1651.jpg
Viewed: 830 times.

IMG_1652.jpg
IMG_1652.jpg
Viewed: 830 times.

IMG_1748.jpg
IMG_1748.jpg
Viewed: 828 times.

IMG_1761.jpg
IMG_1761.jpg
Viewed: 882 times.

Powered by Gallery v1 RSS