Mare Island Shipyard, by Vladimir Yakubov 
IMG_1361.jpg
IMG_1361.jpg
Viewed: 879 times.

IMG_1362.jpg
IMG_1362.jpg
Viewed: 812 times.

IMG_1363.jpg
IMG_1363.jpg
Viewed: 788 times.

IMG_1382.jpg
IMG_1382.jpg
Viewed: 790 times.

IMG_1419.jpg
IMG_1419.jpg
Viewed: 744 times.

IMG_1432.jpg
IMG_1432.jpg
Viewed: 754 times.

IMG_1433.jpg
IMG_1433.jpg
Viewed: 765 times.

IMG_1449.jpg
IMG_1449.jpg
Viewed: 740 times.

IMG_1455.jpg
IMG_1455.jpg
Viewed: 748 times.

IMG_1474.jpg
IMG_1474.jpg
Viewed: 766 times.

IMG_1513.jpg
IMG_1513.jpg
Viewed: 751 times.

IMG_1514.jpg
IMG_1514.jpg
Viewed: 726 times.

IMG_1515.jpg
IMG_1515.jpg
Viewed: 760 times.

IMG_1516.jpg
IMG_1516.jpg
Viewed: 735 times.

IMG_1517.jpg
IMG_1517.jpg
Viewed: 782 times.

IMG_1518.jpg
IMG_1518.jpg
Viewed: 741 times.

IMG_1529.jpg
IMG_1529.jpg
Viewed: 738 times.

IMG_1535.jpg
IMG_1535.jpg
Viewed: 756 times.

IMG_1547.jpg
IMG_1547.jpg
Viewed: 752 times.

IMG_1549.jpg
IMG_1549.jpg
Viewed: 771 times.

IMG_1620.jpg
IMG_1620.jpg
Viewed: 785 times.

IMG_1621.jpg
IMG_1621.jpg
Viewed: 756 times.

IMG_1632.jpg
IMG_1632.jpg
Viewed: 723 times.

IMG_1643.jpg
IMG_1643.jpg
Viewed: 700 times.

IMG_1651.jpg
IMG_1651.jpg
Viewed: 736 times.

IMG_1652.jpg
IMG_1652.jpg
Viewed: 747 times.

IMG_1748.jpg
IMG_1748.jpg
Viewed: 748 times.

IMG_1761.jpg
IMG_1761.jpg
Viewed: 800 times.

Powered by Gallery v1 RSS