Polikarpov Po-2, Fantasy of Flight, Polk City, FL, by Vladimir Yakubov 
IMG_0966.jpg
IMG_0966.jpg
Viewed: 230 times.

IMG_0967.jpg
IMG_0967.jpg
Viewed: 230 times.

IMG_0968.jpg
IMG_0968.jpg
Viewed: 225 times.

IMG_0969.jpg
IMG_0969.jpg
Viewed: 221 times.

IMG_0970.jpg
IMG_0970.jpg
Viewed: 206 times.

IMG_0971.jpg
IMG_0971.jpg
Viewed: 231 times.

IMG_0972.jpg
IMG_0972.jpg
Viewed: 267 times.

IMG_0974.jpg
IMG_0974.jpg
Viewed: 207 times.

IMG_0975.jpg
IMG_0975.jpg
Viewed: 229 times.

IMG_0976.jpg
IMG_0976.jpg
Viewed: 214 times.

IMG_0977.jpg
IMG_0977.jpg
Viewed: 219 times.

IMG_0978.jpg
IMG_0978.jpg
Viewed: 226 times.

IMG_0979.jpg
IMG_0979.jpg
Viewed: 226 times.

IMG_1227.jpg
IMG_1227.jpg
Viewed: 215 times.

IMG_1228.jpg
IMG_1228.jpg
Viewed: 228 times.

IMG_1229.jpg
IMG_1229.jpg
Viewed: 244 times.

IMG_1230.jpg
IMG_1230.jpg
Viewed: 233 times.

IMG_1231.jpg
IMG_1231.jpg
Viewed: 220 times.

IMG_1232.jpg
IMG_1232.jpg
Viewed: 245 times.

IMG_1233.jpg
IMG_1233.jpg
Viewed: 197 times.

IMG_1234.jpg
IMG_1234.jpg
Viewed: 233 times.

IMG_1235.jpg
IMG_1235.jpg
Viewed: 214 times.

IMG_1236.jpg
IMG_1236.jpg
Viewed: 212 times.

IMG_1237.jpg
IMG_1237.jpg
Viewed: 193 times.

IMG_1238.jpg
IMG_1238.jpg
Viewed: 237 times.

IMG_1239.jpg
IMG_1239.jpg
Viewed: 264 times.

IMG_0973.jpg
IMG_0973.jpg
Viewed: 275 times.

Powered by Gallery v1 RSS