Gyrodyne QH-50C DASH, USS Laffey DD-724, Patriots Point, Charleston SC, by Vladimir Yakubov 
IMG_4783.jpg
IMG_4783.jpg
Viewed: 320 times.

IMG_4784.jpg
IMG_4784.jpg
Viewed: 331 times.

IMG_4785.jpg
IMG_4785.jpg
Viewed: 344 times.

IMG_4786.jpg
IMG_4786.jpg
Viewed: 292 times.

IMG_4787.jpg
IMG_4787.jpg
Viewed: 344 times.

IMG_4788.jpg
IMG_4788.jpg
Viewed: 311 times.

IMG_4789.jpg
IMG_4789.jpg
Viewed: 288 times.

IMG_4790.jpg
IMG_4790.jpg
Viewed: 305 times.

IMG_4791.jpg
IMG_4791.jpg
Viewed: 296 times.

IMG_4792.jpg
IMG_4792.jpg
Viewed: 300 times.

IMG_4794.jpg
IMG_4794.jpg
Viewed: 314 times.

IMG_4795.jpg
IMG_4795.jpg
Viewed: 306 times.

IMG_4796.jpg
IMG_4796.jpg
Viewed: 323 times.

IMG_4797.jpg
IMG_4797.jpg
Viewed: 335 times.

IMG_4798.jpg
IMG_4798.jpg
Viewed: 284 times.

IMG_4799.jpg
IMG_4799.jpg
Viewed: 322 times.

IMG_4800.jpg
IMG_4800.jpg
Viewed: 301 times.

IMG_4801.jpg
IMG_4801.jpg
Viewed: 298 times.

IMG_4802.jpg
IMG_4802.jpg
Viewed: 326 times.

IMG_4803.jpg
IMG_4803.jpg
Viewed: 350 times.

IMG_4804.jpg
IMG_4804.jpg
Viewed: 339 times.

IMG_4805.jpg
IMG_4805.jpg
Viewed: 285 times.

IMG_4806.jpg
IMG_4806.jpg
Viewed: 315 times.

IMG_4807.jpg
IMG_4807.jpg
Viewed: 309 times.

IMG_4808.jpg
IMG_4808.jpg
Viewed: 334 times.

IMG_4809.jpg
IMG_4809.jpg
Viewed: 329 times.

IMG_4810.jpg
IMG_4810.jpg
Viewed: 268 times.

IMG_4811.jpg
IMG_4811.jpg
Viewed: 268 times.

Powered by Gallery v1 RSS