Gyrodyne QH-50C DASH, USS Laffey DD-724, Patriots Point, Charleston SC, by Vladimir Yakubov 
IMG_4783.jpg
IMG_4783.jpg
Viewed: 120 times.

IMG_4784.jpg
IMG_4784.jpg
Viewed: 120 times.

IMG_4785.jpg
IMG_4785.jpg
Viewed: 129 times.

IMG_4786.jpg
IMG_4786.jpg
Viewed: 103 times.

IMG_4787.jpg
IMG_4787.jpg
Viewed: 119 times.

IMG_4788.jpg
IMG_4788.jpg
Viewed: 118 times.

IMG_4789.jpg
IMG_4789.jpg
Viewed: 101 times.

IMG_4790.jpg
IMG_4790.jpg
Viewed: 112 times.

IMG_4791.jpg
IMG_4791.jpg
Viewed: 106 times.

IMG_4792.jpg
IMG_4792.jpg
Viewed: 122 times.

IMG_4794.jpg
IMG_4794.jpg
Viewed: 122 times.

IMG_4795.jpg
IMG_4795.jpg
Viewed: 120 times.

IMG_4796.jpg
IMG_4796.jpg
Viewed: 127 times.

IMG_4797.jpg
IMG_4797.jpg
Viewed: 139 times.

IMG_4798.jpg
IMG_4798.jpg
Viewed: 98 times.

IMG_4799.jpg
IMG_4799.jpg
Viewed: 119 times.

IMG_4800.jpg
IMG_4800.jpg
Viewed: 105 times.

IMG_4801.jpg
IMG_4801.jpg
Viewed: 111 times.

IMG_4802.jpg
IMG_4802.jpg
Viewed: 112 times.

IMG_4803.jpg
IMG_4803.jpg
Viewed: 118 times.

IMG_4804.jpg
IMG_4804.jpg
Viewed: 122 times.

IMG_4805.jpg
IMG_4805.jpg
Viewed: 110 times.

IMG_4806.jpg
IMG_4806.jpg
Viewed: 116 times.

IMG_4807.jpg
IMG_4807.jpg
Viewed: 110 times.

IMG_4808.jpg
IMG_4808.jpg
Viewed: 124 times.

IMG_4809.jpg
IMG_4809.jpg
Viewed: 132 times.

IMG_4810.jpg
IMG_4810.jpg
Viewed: 113 times.

IMG_4811.jpg
IMG_4811.jpg
Viewed: 115 times.

Powered by Gallery v1 RSS