Gyrodyne QH-50C DASH, USS Laffey DD-724, Patriots Point, Charleston SC, by Vladimir Yakubov 
IMG_4783.jpg
IMG_4783.jpg
Viewed: 362 times.

IMG_4784.jpg
IMG_4784.jpg
Viewed: 374 times.

IMG_4785.jpg
IMG_4785.jpg
Viewed: 384 times.

IMG_4786.jpg
IMG_4786.jpg
Viewed: 330 times.

IMG_4787.jpg
IMG_4787.jpg
Viewed: 387 times.

IMG_4788.jpg
IMG_4788.jpg
Viewed: 344 times.

IMG_4789.jpg
IMG_4789.jpg
Viewed: 331 times.

IMG_4790.jpg
IMG_4790.jpg
Viewed: 339 times.

IMG_4791.jpg
IMG_4791.jpg
Viewed: 340 times.

IMG_4792.jpg
IMG_4792.jpg
Viewed: 335 times.

IMG_4794.jpg
IMG_4794.jpg
Viewed: 356 times.

IMG_4795.jpg
IMG_4795.jpg
Viewed: 341 times.

IMG_4796.jpg
IMG_4796.jpg
Viewed: 362 times.

IMG_4797.jpg
IMG_4797.jpg
Viewed: 374 times.

IMG_4798.jpg
IMG_4798.jpg
Viewed: 321 times.

IMG_4799.jpg
IMG_4799.jpg
Viewed: 372 times.

IMG_4800.jpg
IMG_4800.jpg
Viewed: 336 times.

IMG_4801.jpg
IMG_4801.jpg
Viewed: 337 times.

IMG_4802.jpg
IMG_4802.jpg
Viewed: 364 times.

IMG_4803.jpg
IMG_4803.jpg
Viewed: 398 times.

IMG_4804.jpg
IMG_4804.jpg
Viewed: 383 times.

IMG_4805.jpg
IMG_4805.jpg
Viewed: 319 times.

IMG_4806.jpg
IMG_4806.jpg
Viewed: 364 times.

IMG_4807.jpg
IMG_4807.jpg
Viewed: 350 times.

IMG_4808.jpg
IMG_4808.jpg
Viewed: 373 times.

IMG_4809.jpg
IMG_4809.jpg
Viewed: 378 times.

IMG_4810.jpg
IMG_4810.jpg
Viewed: 310 times.

IMG_4811.jpg
IMG_4811.jpg
Viewed: 308 times.

Powered by Gallery v1 RSS