Douglas RB-66B Destroyer, National Museum of the USAF, Dayton, OH, by Vladimir Yakubov 
IMG_1807.jpg
IMG_1807.jpg
Viewed: 227 times.

IMG_1808.jpg
IMG_1808.jpg
Viewed: 218 times.

IMG_1809.jpg
IMG_1809.jpg
Viewed: 199 times.

IMG_1810.jpg
IMG_1810.jpg
Viewed: 192 times.

IMG_1811.jpg
IMG_1811.jpg
Viewed: 206 times.

IMG_1812.jpg
IMG_1812.jpg
Viewed: 206 times.

IMG_1814.jpg
IMG_1814.jpg
Viewed: 197 times.

IMG_1815.jpg
IMG_1815.jpg
Viewed: 188 times.

IMG_1816.jpg
IMG_1816.jpg
Viewed: 193 times.

IMG_1817.jpg
IMG_1817.jpg
Viewed: 193 times.

IMG_1818.jpg
IMG_1818.jpg
Viewed: 189 times.

IMG_1819.jpg
IMG_1819.jpg
Viewed: 205 times.

IMG_1820.jpg
IMG_1820.jpg
Viewed: 213 times.

IMG_1821.jpg
IMG_1821.jpg
Viewed: 198 times.

IMG_1822.jpg
IMG_1822.jpg
Viewed: 205 times.

IMG_1823.jpg
IMG_1823.jpg
Viewed: 200 times.

IMG_1824.jpg
IMG_1824.jpg
Viewed: 200 times.

IMG_1825.jpg
IMG_1825.jpg
Viewed: 196 times.

IMG_1826.jpg
IMG_1826.jpg
Viewed: 202 times.

IMG_1827.jpg
IMG_1827.jpg
Viewed: 204 times.

IMG_1828.jpg
IMG_1828.jpg
Viewed: 201 times.

IMG_1829.jpg
IMG_1829.jpg
Viewed: 197 times.

IMG_1830.jpg
IMG_1830.jpg
Viewed: 210 times.

IMG_1831.jpg
IMG_1831.jpg
Viewed: 201 times.

IMG_1832.jpg
IMG_1832.jpg
Viewed: 196 times.

IMG_1833.jpg
IMG_1833.jpg
Viewed: 201 times.

IMG_1834.jpg
IMG_1834.jpg
Viewed: 197 times.

IMG_1835.jpg
IMG_1835.jpg
Viewed: 196 times.

Powered by Gallery v1 RSS