Douglas RB-66B Destroyer, National Museum of the USAF, Dayton, OH, by Vladimir Yakubov 
IMG_1836.jpg
IMG_1836.jpg
Viewed: 122 times.

IMG_1837.jpg
IMG_1837.jpg
Viewed: 125 times.

IMG_1838.jpg
IMG_1838.jpg
Viewed: 117 times.

IMG_1839.jpg
IMG_1839.jpg
Viewed: 115 times.

IMG_1840.jpg
IMG_1840.jpg
Viewed: 118 times.

IMG_1842.jpg
IMG_1842.jpg
Viewed: 126 times.

IMG_1844.jpg
IMG_1844.jpg
Viewed: 124 times.

IMG_1845.jpg
IMG_1845.jpg
Viewed: 125 times.

IMG_1847.jpg
IMG_1847.jpg
Viewed: 114 times.

IMG_1848.jpg
IMG_1848.jpg
Viewed: 111 times.

IMG_1849.jpg
IMG_1849.jpg
Viewed: 121 times.

IMG_1850.jpg
IMG_1850.jpg
Viewed: 119 times.

IMG_1851.jpg
IMG_1851.jpg
Viewed: 113 times.

IMG_1852.jpg
IMG_1852.jpg
Viewed: 110 times.

IMG_1853.jpg
IMG_1853.jpg
Viewed: 126 times.

IMG_1854.jpg
IMG_1854.jpg
Viewed: 121 times.

IMG_1855.jpg
IMG_1855.jpg
Viewed: 118 times.

IMG_1856.jpg
IMG_1856.jpg
Viewed: 115 times.

IMG_1857.jpg
IMG_1857.jpg
Viewed: 117 times.

IMG_1858.jpg
IMG_1858.jpg
Viewed: 112 times.

IMG_1859.jpg
IMG_1859.jpg
Viewed: 118 times.

IMG_1860.jpg
IMG_1860.jpg
Viewed: 121 times.

IMG_1861.jpg
IMG_1861.jpg
Viewed: 114 times.

IMG_1862.jpg
IMG_1862.jpg
Viewed: 108 times.

IMG_1863.jpg
IMG_1863.jpg
Viewed: 116 times.

IMG_1864.jpg
IMG_1864.jpg
Viewed: 118 times.

IMG_1865.jpg
IMG_1865.jpg
Viewed: 112 times.

IMG_1866.jpg
IMG_1866.jpg
Viewed: 118 times.

Powered by Gallery v1 RSS