Douglas RB-66B Destroyer, National Museum of the USAF, Dayton, OH, by Vladimir Yakubov 
IMG_1867.jpg
IMG_1867.jpg
Viewed: 207 times.

IMG_1868.jpg
IMG_1868.jpg
Viewed: 198 times.

IMG_1869.jpg
IMG_1869.jpg
Viewed: 200 times.

IMG_1870.jpg
IMG_1870.jpg
Viewed: 210 times.

IMG_1871.jpg
IMG_1871.jpg
Viewed: 214 times.

IMG_1872.jpg
IMG_1872.jpg
Viewed: 208 times.

IMG_1873.jpg
IMG_1873.jpg
Viewed: 218 times.

IMG_1874.jpg
IMG_1874.jpg
Viewed: 195 times.

IMG_1875.jpg
IMG_1875.jpg
Viewed: 205 times.

IMG_1876.jpg
IMG_1876.jpg
Viewed: 208 times.

IMG_1877.jpg
IMG_1877.jpg
Viewed: 203 times.

IMG_1878.jpg
IMG_1878.jpg
Viewed: 207 times.

IMG_1879.jpg
IMG_1879.jpg
Viewed: 211 times.

IMG_1880.jpg
IMG_1880.jpg
Viewed: 196 times.

IMG_1881.jpg
IMG_1881.jpg
Viewed: 196 times.

IMG_1882.jpg
IMG_1882.jpg
Viewed: 200 times.

IMG_1883.jpg
IMG_1883.jpg
Viewed: 193 times.

IMG_1884.jpg
IMG_1884.jpg
Viewed: 192 times.

IMG_1885.jpg
IMG_1885.jpg
Viewed: 194 times.

IMG_1886.jpg
IMG_1886.jpg
Viewed: 208 times.

IMG_1887.jpg
IMG_1887.jpg
Viewed: 203 times.

IMG_1888.jpg
IMG_1888.jpg
Viewed: 191 times.

IMG_1889.jpg
IMG_1889.jpg
Viewed: 194 times.

IMG_1890.jpg
IMG_1890.jpg
Viewed: 192 times.

IMG_1891.jpg
IMG_1891.jpg
Viewed: 207 times.

IMG_1892.jpg
IMG_1892.jpg
Viewed: 203 times.

IMG_1893.jpg
IMG_1893.jpg
Viewed: 211 times.

IMG_1894.jpg
IMG_1894.jpg
Viewed: 198 times.

Powered by Gallery v1 RSS