Douglas RB-66B Destroyer, National Museum of the USAF, Dayton, OH, by Vladimir Yakubov 
IMG_1867.jpg
IMG_1867.jpg
Viewed: 116 times.

IMG_1868.jpg
IMG_1868.jpg
Viewed: 114 times.

IMG_1869.jpg
IMG_1869.jpg
Viewed: 120 times.

IMG_1870.jpg
IMG_1870.jpg
Viewed: 126 times.

IMG_1871.jpg
IMG_1871.jpg
Viewed: 123 times.

IMG_1872.jpg
IMG_1872.jpg
Viewed: 121 times.

IMG_1873.jpg
IMG_1873.jpg
Viewed: 123 times.

IMG_1874.jpg
IMG_1874.jpg
Viewed: 111 times.

IMG_1875.jpg
IMG_1875.jpg
Viewed: 123 times.

IMG_1876.jpg
IMG_1876.jpg
Viewed: 122 times.

IMG_1877.jpg
IMG_1877.jpg
Viewed: 122 times.

IMG_1878.jpg
IMG_1878.jpg
Viewed: 119 times.

IMG_1879.jpg
IMG_1879.jpg
Viewed: 115 times.

IMG_1880.jpg
IMG_1880.jpg
Viewed: 114 times.

IMG_1881.jpg
IMG_1881.jpg
Viewed: 117 times.

IMG_1882.jpg
IMG_1882.jpg
Viewed: 114 times.

IMG_1883.jpg
IMG_1883.jpg
Viewed: 117 times.

IMG_1884.jpg
IMG_1884.jpg
Viewed: 113 times.

IMG_1885.jpg
IMG_1885.jpg
Viewed: 112 times.

IMG_1886.jpg
IMG_1886.jpg
Viewed: 116 times.

IMG_1887.jpg
IMG_1887.jpg
Viewed: 119 times.

IMG_1888.jpg
IMG_1888.jpg
Viewed: 117 times.

IMG_1889.jpg
IMG_1889.jpg
Viewed: 117 times.

IMG_1890.jpg
IMG_1890.jpg
Viewed: 118 times.

IMG_1891.jpg
IMG_1891.jpg
Viewed: 124 times.

IMG_1892.jpg
IMG_1892.jpg
Viewed: 122 times.

IMG_1893.jpg
IMG_1893.jpg
Viewed: 113 times.

IMG_1894.jpg
IMG_1894.jpg
Viewed: 120 times.

Powered by Gallery v1 RSS