Salinas Air Show 2012, by Vladimir Yakubov 
IMG_0681.jpg
IMG_0681.jpg
Viewed: 309 times.

IMG_0682.jpg
IMG_0682.jpg
Viewed: 283 times.

IMG_0683.jpg
IMG_0683.jpg
Viewed: 257 times.

IMG_0692.jpg
IMG_0692.jpg
Viewed: 273 times.

IMG_0699.jpg
IMG_0699.jpg
Viewed: 279 times.

IMG_0703.jpg
IMG_0703.jpg
Viewed: 301 times.

IMG_0704.jpg
IMG_0704.jpg
Viewed: 251 times.

IMG_0705.jpg
IMG_0705.jpg
Viewed: 281 times.

IMG_0707.jpg
IMG_0707.jpg
Viewed: 257 times.

IMG_0713.jpg
IMG_0713.jpg
Viewed: 270 times.

IMG_0716.jpg
IMG_0716.jpg
Viewed: 255 times.

IMG_0717.jpg
IMG_0717.jpg
Viewed: 271 times.

IMG_0719.jpg
IMG_0719.jpg
Viewed: 274 times.

IMG_0720.jpg
IMG_0720.jpg
Viewed: 255 times.

IMG_0723.jpg
IMG_0723.jpg
Viewed: 253 times.

IMG_0724.jpg
IMG_0724.jpg
Viewed: 265 times.

IMG_0743.jpg
IMG_0743.jpg
Viewed: 274 times.

IMG_0744.jpg
IMG_0744.jpg
Viewed: 255 times.

IMG_0745.jpg
IMG_0745.jpg
Viewed: 269 times.

IMG_0746.jpg
IMG_0746.jpg
Viewed: 249 times.

IMG_0747.jpg
IMG_0747.jpg
Viewed: 276 times.

IMG_0748.jpg
IMG_0748.jpg
Viewed: 264 times.

IMG_0749.jpg
IMG_0749.jpg
Viewed: 265 times.

IMG_0750.jpg
IMG_0750.jpg
Viewed: 260 times.

IMG_0752.jpg
IMG_0752.jpg
Viewed: 282 times.

IMG_0753.jpg
IMG_0753.jpg
Viewed: 263 times.

IMG_0754.jpg
IMG_0754.jpg
Viewed: 246 times.

IMG_0756.jpg
IMG_0756.jpg
Viewed: 249 times.

Powered by Gallery v1 RSS