Salinas Air Show 2012, by Vladimir Yakubov 
IMG_0681.jpg
IMG_0681.jpg
Viewed: 263 times.

IMG_0682.jpg
IMG_0682.jpg
Viewed: 241 times.

IMG_0683.jpg
IMG_0683.jpg
Viewed: 218 times.

IMG_0692.jpg
IMG_0692.jpg
Viewed: 232 times.

IMG_0699.jpg
IMG_0699.jpg
Viewed: 239 times.

IMG_0703.jpg
IMG_0703.jpg
Viewed: 258 times.

IMG_0704.jpg
IMG_0704.jpg
Viewed: 213 times.

IMG_0705.jpg
IMG_0705.jpg
Viewed: 240 times.

IMG_0707.jpg
IMG_0707.jpg
Viewed: 215 times.

IMG_0713.jpg
IMG_0713.jpg
Viewed: 231 times.

IMG_0716.jpg
IMG_0716.jpg
Viewed: 209 times.

IMG_0717.jpg
IMG_0717.jpg
Viewed: 229 times.

IMG_0719.jpg
IMG_0719.jpg
Viewed: 233 times.

IMG_0720.jpg
IMG_0720.jpg
Viewed: 216 times.

IMG_0723.jpg
IMG_0723.jpg
Viewed: 213 times.

IMG_0724.jpg
IMG_0724.jpg
Viewed: 229 times.

IMG_0743.jpg
IMG_0743.jpg
Viewed: 236 times.

IMG_0744.jpg
IMG_0744.jpg
Viewed: 214 times.

IMG_0745.jpg
IMG_0745.jpg
Viewed: 228 times.

IMG_0746.jpg
IMG_0746.jpg
Viewed: 208 times.

IMG_0747.jpg
IMG_0747.jpg
Viewed: 235 times.

IMG_0748.jpg
IMG_0748.jpg
Viewed: 228 times.

IMG_0749.jpg
IMG_0749.jpg
Viewed: 224 times.

IMG_0750.jpg
IMG_0750.jpg
Viewed: 220 times.

IMG_0752.jpg
IMG_0752.jpg
Viewed: 238 times.

IMG_0753.jpg
IMG_0753.jpg
Viewed: 219 times.

IMG_0754.jpg
IMG_0754.jpg
Viewed: 204 times.

IMG_0756.jpg
IMG_0756.jpg
Viewed: 207 times.

Powered by Gallery v1 RSS