Salinas Air Show 2012, by Vladimir Yakubov 
IMG_0681.jpg
IMG_0681.jpg
Viewed: 230 times.

IMG_0682.jpg
IMG_0682.jpg
Viewed: 214 times.

IMG_0683.jpg
IMG_0683.jpg
Viewed: 189 times.

IMG_0692.jpg
IMG_0692.jpg
Viewed: 200 times.

IMG_0699.jpg
IMG_0699.jpg
Viewed: 210 times.

IMG_0703.jpg
IMG_0703.jpg
Viewed: 229 times.

IMG_0704.jpg
IMG_0704.jpg
Viewed: 186 times.

IMG_0705.jpg
IMG_0705.jpg
Viewed: 213 times.

IMG_0707.jpg
IMG_0707.jpg
Viewed: 187 times.

IMG_0713.jpg
IMG_0713.jpg
Viewed: 203 times.

IMG_0716.jpg
IMG_0716.jpg
Viewed: 183 times.

IMG_0717.jpg
IMG_0717.jpg
Viewed: 202 times.

IMG_0719.jpg
IMG_0719.jpg
Viewed: 205 times.

IMG_0720.jpg
IMG_0720.jpg
Viewed: 185 times.

IMG_0723.jpg
IMG_0723.jpg
Viewed: 186 times.

IMG_0724.jpg
IMG_0724.jpg
Viewed: 202 times.

IMG_0743.jpg
IMG_0743.jpg
Viewed: 209 times.

IMG_0744.jpg
IMG_0744.jpg
Viewed: 188 times.

IMG_0745.jpg
IMG_0745.jpg
Viewed: 201 times.

IMG_0746.jpg
IMG_0746.jpg
Viewed: 180 times.

IMG_0747.jpg
IMG_0747.jpg
Viewed: 202 times.

IMG_0748.jpg
IMG_0748.jpg
Viewed: 200 times.

IMG_0749.jpg
IMG_0749.jpg
Viewed: 199 times.

IMG_0750.jpg
IMG_0750.jpg
Viewed: 193 times.

IMG_0752.jpg
IMG_0752.jpg
Viewed: 210 times.

IMG_0753.jpg
IMG_0753.jpg
Viewed: 190 times.

IMG_0754.jpg
IMG_0754.jpg
Viewed: 176 times.

IMG_0756.jpg
IMG_0756.jpg
Viewed: 181 times.

Powered by Gallery v1 RSS