Salinas Air Show 2014, by Vladimir Yakubov 
IMG_4276.jpg
IMG_4276.jpg
Viewed: 180 times.

IMG_4293.jpg
IMG_4293.jpg
Viewed: 142 times.

IMG_4294.jpg
IMG_4294.jpg
Viewed: 145 times.

IMG_4297.jpg
IMG_4297.jpg
Viewed: 151 times.

IMG_4299.jpg
IMG_4299.jpg
Viewed: 167 times.

IMG_4305.jpg
IMG_4305.jpg
Viewed: 156 times.

IMG_4306.jpg
IMG_4306.jpg
Viewed: 169 times.

IMG_4307.jpg
IMG_4307.jpg
Viewed: 158 times.

IMG_4312.jpg
IMG_4312.jpg
Viewed: 153 times.

IMG_4314.jpg
IMG_4314.jpg
Viewed: 144 times.

IMG_4315.jpg
IMG_4315.jpg
Viewed: 155 times.

IMG_4320.jpg
IMG_4320.jpg
Viewed: 165 times.

IMG_4321.jpg
IMG_4321.jpg
Viewed: 148 times.

IMG_4322.jpg
IMG_4322.jpg
Viewed: 149 times.

IMG_4324.jpg
IMG_4324.jpg
Viewed: 142 times.

IMG_4329.jpg
IMG_4329.jpg
Viewed: 166 times.

IMG_4330.jpg
IMG_4330.jpg
Viewed: 157 times.

IMG_4331.jpg
IMG_4331.jpg
Viewed: 160 times.

IMG_4337.jpg
IMG_4337.jpg
Viewed: 155 times.

IMG_4340.jpg
IMG_4340.jpg
Viewed: 150 times.

IMG_4345.jpg
IMG_4345.jpg
Viewed: 171 times.

IMG_4364.jpg
IMG_4364.jpg
Viewed: 150 times.

IMG_4366.jpg
IMG_4366.jpg
Viewed: 158 times.

IMG_4374.jpg
IMG_4374.jpg
Viewed: 148 times.

IMG_4376.jpg
IMG_4376.jpg
Viewed: 164 times.

IMG_4380.jpg
IMG_4380.jpg
Viewed: 160 times.

IMG_4383.jpg
IMG_4383.jpg
Viewed: 166 times.

IMG_4385.jpg
IMG_4385.jpg
Viewed: 147 times.

Powered by Gallery v1 RSS