Salinas Air Show 2014, by Vladimir Yakubov 
IMG_4276.jpg
IMG_4276.jpg
Viewed: 209 times.

IMG_4293.jpg
IMG_4293.jpg
Viewed: 170 times.

IMG_4294.jpg
IMG_4294.jpg
Viewed: 177 times.

IMG_4297.jpg
IMG_4297.jpg
Viewed: 181 times.

IMG_4299.jpg
IMG_4299.jpg
Viewed: 198 times.

IMG_4305.jpg
IMG_4305.jpg
Viewed: 185 times.

IMG_4306.jpg
IMG_4306.jpg
Viewed: 208 times.

IMG_4307.jpg
IMG_4307.jpg
Viewed: 190 times.

IMG_4312.jpg
IMG_4312.jpg
Viewed: 180 times.

IMG_4314.jpg
IMG_4314.jpg
Viewed: 173 times.

IMG_4315.jpg
IMG_4315.jpg
Viewed: 184 times.

IMG_4320.jpg
IMG_4320.jpg
Viewed: 204 times.

IMG_4321.jpg
IMG_4321.jpg
Viewed: 175 times.

IMG_4322.jpg
IMG_4322.jpg
Viewed: 180 times.

IMG_4324.jpg
IMG_4324.jpg
Viewed: 182 times.

IMG_4329.jpg
IMG_4329.jpg
Viewed: 202 times.

IMG_4330.jpg
IMG_4330.jpg
Viewed: 187 times.

IMG_4331.jpg
IMG_4331.jpg
Viewed: 189 times.

IMG_4337.jpg
IMG_4337.jpg
Viewed: 185 times.

IMG_4340.jpg
IMG_4340.jpg
Viewed: 183 times.

IMG_4345.jpg
IMG_4345.jpg
Viewed: 202 times.

IMG_4364.jpg
IMG_4364.jpg
Viewed: 178 times.

IMG_4366.jpg
IMG_4366.jpg
Viewed: 184 times.

IMG_4374.jpg
IMG_4374.jpg
Viewed: 180 times.

IMG_4376.jpg
IMG_4376.jpg
Viewed: 196 times.

IMG_4380.jpg
IMG_4380.jpg
Viewed: 193 times.

IMG_4383.jpg
IMG_4383.jpg
Viewed: 193 times.

IMG_4385.jpg
IMG_4385.jpg
Viewed: 182 times.

Powered by Gallery v1 RSS