Salinas Air Show 2014, by Vladimir Yakubov 
IMG_4276.jpg
IMG_4276.jpg
Viewed: 142 times.

IMG_4293.jpg
IMG_4293.jpg
Viewed: 109 times.

IMG_4294.jpg
IMG_4294.jpg
Viewed: 107 times.

IMG_4297.jpg
IMG_4297.jpg
Viewed: 120 times.

IMG_4299.jpg
IMG_4299.jpg
Viewed: 126 times.

IMG_4305.jpg
IMG_4305.jpg
Viewed: 123 times.

IMG_4306.jpg
IMG_4306.jpg
Viewed: 135 times.

IMG_4307.jpg
IMG_4307.jpg
Viewed: 126 times.

IMG_4312.jpg
IMG_4312.jpg
Viewed: 115 times.

IMG_4314.jpg
IMG_4314.jpg
Viewed: 110 times.

IMG_4315.jpg
IMG_4315.jpg
Viewed: 120 times.

IMG_4320.jpg
IMG_4320.jpg
Viewed: 128 times.

IMG_4321.jpg
IMG_4321.jpg
Viewed: 115 times.

IMG_4322.jpg
IMG_4322.jpg
Viewed: 113 times.

IMG_4324.jpg
IMG_4324.jpg
Viewed: 113 times.

IMG_4329.jpg
IMG_4329.jpg
Viewed: 133 times.

IMG_4330.jpg
IMG_4330.jpg
Viewed: 118 times.

IMG_4331.jpg
IMG_4331.jpg
Viewed: 125 times.

IMG_4337.jpg
IMG_4337.jpg
Viewed: 122 times.

IMG_4340.jpg
IMG_4340.jpg
Viewed: 112 times.

IMG_4345.jpg
IMG_4345.jpg
Viewed: 136 times.

IMG_4364.jpg
IMG_4364.jpg
Viewed: 117 times.

IMG_4366.jpg
IMG_4366.jpg
Viewed: 126 times.

IMG_4374.jpg
IMG_4374.jpg
Viewed: 113 times.

IMG_4376.jpg
IMG_4376.jpg
Viewed: 126 times.

IMG_4380.jpg
IMG_4380.jpg
Viewed: 130 times.

IMG_4383.jpg
IMG_4383.jpg
Viewed: 130 times.

IMG_4385.jpg
IMG_4385.jpg
Viewed: 117 times.

Powered by Gallery v1 RSS