Salinas Air Show 2014, by Vladimir Yakubov 
IMG_4276.jpg
IMG_4276.jpg
Viewed: 167 times.

IMG_4293.jpg
IMG_4293.jpg
Viewed: 132 times.

IMG_4294.jpg
IMG_4294.jpg
Viewed: 134 times.

IMG_4297.jpg
IMG_4297.jpg
Viewed: 141 times.

IMG_4299.jpg
IMG_4299.jpg
Viewed: 154 times.

IMG_4305.jpg
IMG_4305.jpg
Viewed: 144 times.

IMG_4306.jpg
IMG_4306.jpg
Viewed: 157 times.

IMG_4307.jpg
IMG_4307.jpg
Viewed: 145 times.

IMG_4312.jpg
IMG_4312.jpg
Viewed: 142 times.

IMG_4314.jpg
IMG_4314.jpg
Viewed: 134 times.

IMG_4315.jpg
IMG_4315.jpg
Viewed: 144 times.

IMG_4320.jpg
IMG_4320.jpg
Viewed: 155 times.

IMG_4321.jpg
IMG_4321.jpg
Viewed: 138 times.

IMG_4322.jpg
IMG_4322.jpg
Viewed: 136 times.

IMG_4324.jpg
IMG_4324.jpg
Viewed: 133 times.

IMG_4329.jpg
IMG_4329.jpg
Viewed: 154 times.

IMG_4330.jpg
IMG_4330.jpg
Viewed: 146 times.

IMG_4331.jpg
IMG_4331.jpg
Viewed: 148 times.

IMG_4337.jpg
IMG_4337.jpg
Viewed: 143 times.

IMG_4340.jpg
IMG_4340.jpg
Viewed: 134 times.

IMG_4345.jpg
IMG_4345.jpg
Viewed: 157 times.

IMG_4364.jpg
IMG_4364.jpg
Viewed: 141 times.

IMG_4366.jpg
IMG_4366.jpg
Viewed: 146 times.

IMG_4374.jpg
IMG_4374.jpg
Viewed: 136 times.

IMG_4376.jpg
IMG_4376.jpg
Viewed: 150 times.

IMG_4380.jpg
IMG_4380.jpg
Viewed: 150 times.

IMG_4383.jpg
IMG_4383.jpg
Viewed: 153 times.

IMG_4385.jpg
IMG_4385.jpg
Viewed: 138 times.

Powered by Gallery v1 RSS