Salinas Air Show 2014, by Vladimir Yakubov 
IMG_4387.jpg
IMG_4387.jpg
Viewed: 69 times.

IMG_4393.jpg
IMG_4393.jpg
Viewed: 65 times.

IMG_4401.jpg
IMG_4401.jpg
Viewed: 65 times.

IMG_4402.jpg
IMG_4402.jpg
Viewed: 65 times.

IMG_4405.jpg
IMG_4405.jpg
Viewed: 65 times.

IMG_4406.jpg
IMG_4406.jpg
Viewed: 55 times.

IMG_4408.jpg
IMG_4408.jpg
Viewed: 68 times.

IMG_4411.jpg
IMG_4411.jpg
Viewed: 67 times.

IMG_4430.jpg
IMG_4430.jpg
Viewed: 81 times.

IMG_4439.jpg
IMG_4439.jpg
Viewed: 68 times.

IMG_4445.jpg
IMG_4445.jpg
Viewed: 61 times.

IMG_4448.jpg
IMG_4448.jpg
Viewed: 69 times.

IMG_4450.jpg
IMG_4450.jpg
Viewed: 69 times.

IMG_4519.jpg
IMG_4519.jpg
Viewed: 85 times.

IMG_4522.jpg
IMG_4522.jpg
Viewed: 80 times.

IMG_4525.jpg
IMG_4525.jpg
Viewed: 67 times.

IMG_4526.jpg
IMG_4526.jpg
Viewed: 67 times.

IMG_4527.jpg
IMG_4527.jpg
Viewed: 59 times.

IMG_4533.jpg
IMG_4533.jpg
Viewed: 92 times.

IMG_4535.jpg
IMG_4535.jpg
Viewed: 69 times.

IMG_4537.jpg
IMG_4537.jpg
Viewed: 67 times.

IMG_4538.jpg
IMG_4538.jpg
Viewed: 68 times.

IMG_4539.jpg
IMG_4539.jpg
Viewed: 63 times.

IMG_4541.jpg
IMG_4541.jpg
Viewed: 63 times.

IMG_4543.jpg
IMG_4543.jpg
Viewed: 75 times.

IMG_4545.jpg
IMG_4545.jpg
Viewed: 62 times.

IMG_4548.jpg
IMG_4548.jpg
Viewed: 61 times.

IMG_4550.jpg
IMG_4550.jpg
Viewed: 60 times.

Powered by Gallery v1 RSS