Russian Battleship Sisoy Velikiy, Scratchbuilt, 1/700, by Vladimir Yakubov 
sisoy1bw.jpg
sisoy1bw.jpg
Viewed: 740 times.

sisoy9bw.jpg
sisoy9bw.jpg
Viewed: 611 times.

sisoy18bw.jpg
sisoy18bw.jpg
Viewed: 606 times.

sisoy1.jpg
sisoy1.jpg
Viewed: 720 times.

sisoy2.jpg
sisoy2.jpg
Viewed: 575 times.

sisoy4.jpg
sisoy4.jpg
Viewed: 779 times.

sisoy5.jpg
sisoy5.jpg
Viewed: 647 times.

sisoy6.jpg
sisoy6.jpg
Viewed: 645 times.

sisoy7.jpg
sisoy7.jpg
Viewed: 614 times.

sisoy8.jpg
sisoy8.jpg
Viewed: 598 times.

sisoy9.jpg
sisoy9.jpg
Viewed: 576 times.

sisoy10.jpg
sisoy10.jpg
Viewed: 580 times.

sisoy11.jpg
sisoy11.jpg
Viewed: 704 times.

sisoy13.jpg
sisoy13.jpg
Viewed: 590 times.

sisoy12.jpg
sisoy12.jpg
Viewed: 587 times.

sisoy14.jpg
sisoy14.jpg
Viewed: 521 times.

sisoy15.jpg
sisoy15.jpg
Viewed: 523 times.

sisoy16.jpg
sisoy16.jpg
Viewed: 618 times.

sisoy17.jpg
sisoy17.jpg
Viewed: 569 times.

sisoy18.jpg
sisoy18.jpg
Viewed: 797 times.

sisoy3.jpg
sisoy3.jpg
Viewed: 696 times.

Powered by Gallery v1 RSS