Russian Battleship Sisoy Velikiy, Scratchbuilt, 1/700, by Vladimir Yakubov 
sisoy1bw.jpg
sisoy1bw.jpg
Viewed: 681 times.

sisoy9bw.jpg
sisoy9bw.jpg
Viewed: 550 times.

sisoy18bw.jpg
sisoy18bw.jpg
Viewed: 544 times.

sisoy1.jpg
sisoy1.jpg
Viewed: 644 times.

sisoy2.jpg
sisoy2.jpg
Viewed: 526 times.

sisoy4.jpg
sisoy4.jpg
Viewed: 722 times.

sisoy5.jpg
sisoy5.jpg
Viewed: 593 times.

sisoy6.jpg
sisoy6.jpg
Viewed: 593 times.

sisoy7.jpg
sisoy7.jpg
Viewed: 559 times.

sisoy8.jpg
sisoy8.jpg
Viewed: 548 times.

sisoy9.jpg
sisoy9.jpg
Viewed: 520 times.

sisoy10.jpg
sisoy10.jpg
Viewed: 532 times.

sisoy11.jpg
sisoy11.jpg
Viewed: 635 times.

sisoy13.jpg
sisoy13.jpg
Viewed: 537 times.

sisoy12.jpg
sisoy12.jpg
Viewed: 530 times.

sisoy14.jpg
sisoy14.jpg
Viewed: 477 times.

sisoy15.jpg
sisoy15.jpg
Viewed: 464 times.

sisoy16.jpg
sisoy16.jpg
Viewed: 554 times.

sisoy17.jpg
sisoy17.jpg
Viewed: 520 times.

sisoy18.jpg
sisoy18.jpg
Viewed: 719 times.

sisoy3.jpg
sisoy3.jpg
Viewed: 639 times.

Powered by Gallery v1 RSS