Russian Battleship Sisoy Velikiy, Scratchbuilt, 1/700, by Vladimir Yakubov 
sisoy1bw.jpg
sisoy1bw.jpg
Viewed: 730 times.

sisoy9bw.jpg
sisoy9bw.jpg
Viewed: 605 times.

sisoy18bw.jpg
sisoy18bw.jpg
Viewed: 596 times.

sisoy1.jpg
sisoy1.jpg
Viewed: 708 times.

sisoy2.jpg
sisoy2.jpg
Viewed: 565 times.

sisoy4.jpg
sisoy4.jpg
Viewed: 772 times.

sisoy5.jpg
sisoy5.jpg
Viewed: 637 times.

sisoy6.jpg
sisoy6.jpg
Viewed: 636 times.

sisoy7.jpg
sisoy7.jpg
Viewed: 606 times.

sisoy8.jpg
sisoy8.jpg
Viewed: 591 times.

sisoy9.jpg
sisoy9.jpg
Viewed: 566 times.

sisoy10.jpg
sisoy10.jpg
Viewed: 573 times.

sisoy11.jpg
sisoy11.jpg
Viewed: 696 times.

sisoy13.jpg
sisoy13.jpg
Viewed: 583 times.

sisoy12.jpg
sisoy12.jpg
Viewed: 577 times.

sisoy14.jpg
sisoy14.jpg
Viewed: 515 times.

sisoy15.jpg
sisoy15.jpg
Viewed: 512 times.

sisoy16.jpg
sisoy16.jpg
Viewed: 610 times.

sisoy17.jpg
sisoy17.jpg
Viewed: 562 times.

sisoy18.jpg
sisoy18.jpg
Viewed: 787 times.

sisoy3.jpg
sisoy3.jpg
Viewed: 691 times.

Powered by Gallery v1 RSS