Supermarine Spitfire PR.XI, National Museum of the USAF, Dayton, OH, by Vladimir Yakubov 
IMG_0128.jpg
IMG_0128.jpg
Viewed: 105 times.

IMG_0129.jpg
IMG_0129.jpg
Viewed: 91 times.

IMG_0130.jpg
IMG_0130.jpg
Viewed: 88 times.

IMG_0131.jpg
IMG_0131.jpg
Viewed: 86 times.

IMG_0132.jpg
IMG_0132.jpg
Viewed: 87 times.

IMG_0133.jpg
IMG_0133.jpg
Viewed: 95 times.

IMG_0134.jpg
IMG_0134.jpg
Viewed: 83 times.

IMG_0135.jpg
IMG_0135.jpg
Viewed: 88 times.

IMG_0136.jpg
IMG_0136.jpg
Viewed: 90 times.

IMG_0137.jpg
IMG_0137.jpg
Viewed: 91 times.

IMG_0138.jpg
IMG_0138.jpg
Viewed: 91 times.

IMG_0139.jpg
IMG_0139.jpg
Viewed: 88 times.

IMG_0140.jpg
IMG_0140.jpg
Viewed: 89 times.

IMG_0141.jpg
IMG_0141.jpg
Viewed: 90 times.

IMG_0142.jpg
IMG_0142.jpg
Viewed: 86 times.

IMG_0143.jpg
IMG_0143.jpg
Viewed: 89 times.

IMG_0145.jpg
IMG_0145.jpg
Viewed: 82 times.

IMG_0146.jpg
IMG_0146.jpg
Viewed: 83 times.

IMG_0147.jpg
IMG_0147.jpg
Viewed: 85 times.

IMG_0148.jpg
IMG_0148.jpg
Viewed: 89 times.

IMG_0149.jpg
IMG_0149.jpg
Viewed: 91 times.

IMG_0150.jpg
IMG_0150.jpg
Viewed: 86 times.

IMG_0151.jpg
IMG_0151.jpg
Viewed: 83 times.

IMG_0152.jpg
IMG_0152.jpg
Viewed: 85 times.

IMG_0153.jpg
IMG_0153.jpg
Viewed: 87 times.

IMG_0154.jpg
IMG_0154.jpg
Viewed: 84 times.

IMG_0155.jpg
IMG_0155.jpg
Viewed: 87 times.

IMG_0156.jpg
IMG_0156.jpg
Viewed: 89 times.

Powered by Gallery v1 RSS