Supermarine Spitfire Mk.Vc, National Museum of the USAF, Dayton, OH, by Vladimir Yakubov 
IMG_1480.jpg
IMG_1480.jpg
Viewed: 52 times.

IMG_1481.jpg
IMG_1481.jpg
Viewed: 51 times.

IMG_1482.jpg
IMG_1482.jpg
Viewed: 47 times.

IMG_1483.jpg
IMG_1483.jpg
Viewed: 41 times.

IMG_1484.jpg
IMG_1484.jpg
Viewed: 43 times.

IMG_1485.jpg
IMG_1485.jpg
Viewed: 50 times.

IMG_1486.jpg
IMG_1486.jpg
Viewed: 46 times.

IMG_1487.jpg
IMG_1487.jpg
Viewed: 44 times.

IMG_1488.jpg
IMG_1488.jpg
Viewed: 44 times.

IMG_1489.jpg
IMG_1489.jpg
Viewed: 45 times.

IMG_1490.jpg
IMG_1490.jpg
Viewed: 43 times.

IMG_1491.jpg
IMG_1491.jpg
Viewed: 44 times.

IMG_1492.jpg
IMG_1492.jpg
Viewed: 43 times.

IMG_1493.jpg
IMG_1493.jpg
Viewed: 42 times.

IMG_1494.jpg
IMG_1494.jpg
Viewed: 42 times.

IMG_1495.jpg
IMG_1495.jpg
Viewed: 52 times.

IMG_1497.jpg
IMG_1497.jpg
Viewed: 53 times.

IMG_1498.jpg
IMG_1498.jpg
Viewed: 43 times.

IMG_1499.jpg
IMG_1499.jpg
Viewed: 52 times.

IMG_1500.jpg
IMG_1500.jpg
Viewed: 49 times.

IMG_1501.jpg
IMG_1501.jpg
Viewed: 40 times.

IMG_1502.jpg
IMG_1502.jpg
Viewed: 38 times.

IMG_1503.jpg
IMG_1503.jpg
Viewed: 40 times.

IMG_1504.jpg
IMG_1504.jpg
Viewed: 39 times.

IMG_1505.jpg
IMG_1505.jpg
Viewed: 38 times.

IMG_1506.jpg
IMG_1506.jpg
Viewed: 55 times.

IMG_1507.jpg
IMG_1507.jpg
Viewed: 56 times.

IMG_1508.jpg
IMG_1508.jpg
Viewed: 40 times.

Powered by Gallery v1 RSS