Douglas TA-4J Skyhawk, Thunder Over Utah Air Show 2014, St. George, UT, by Vladimir Yakubov 
IMG_8567.jpg
IMG_8567.jpg
Viewed: 177 times.

IMG_8568.jpg
IMG_8568.jpg
Viewed: 153 times.

IMG_8569.jpg
IMG_8569.jpg
Viewed: 154 times.

IMG_8570.jpg
IMG_8570.jpg
Viewed: 153 times.

IMG_8571.jpg
IMG_8571.jpg
Viewed: 156 times.

IMG_8572.jpg
IMG_8572.jpg
Viewed: 147 times.

IMG_8573.jpg
IMG_8573.jpg
Viewed: 145 times.

IMG_8574.jpg
IMG_8574.jpg
Viewed: 156 times.

IMG_8575.jpg
IMG_8575.jpg
Viewed: 151 times.

IMG_8576.jpg
IMG_8576.jpg
Viewed: 177 times.

IMG_8577.jpg
IMG_8577.jpg
Viewed: 151 times.

IMG_8578.jpg
IMG_8578.jpg
Viewed: 158 times.

IMG_8579.jpg
IMG_8579.jpg
Viewed: 157 times.

IMG_8580.jpg
IMG_8580.jpg
Viewed: 144 times.

IMG_8581.jpg
IMG_8581.jpg
Viewed: 157 times.

IMG_8582.jpg
IMG_8582.jpg
Viewed: 133 times.

IMG_8583.jpg
IMG_8583.jpg
Viewed: 143 times.

IMG_8584.jpg
IMG_8584.jpg
Viewed: 163 times.

IMG_8585.jpg
IMG_8585.jpg
Viewed: 143 times.

IMG_8586.jpg
IMG_8586.jpg
Viewed: 160 times.

IMG_8587.jpg
IMG_8587.jpg
Viewed: 154 times.

IMG_8588.jpg
IMG_8588.jpg
Viewed: 152 times.

IMG_8589.jpg
IMG_8589.jpg
Viewed: 150 times.

IMG_8590.jpg
IMG_8590.jpg
Viewed: 153 times.

IMG_8591.jpg
IMG_8591.jpg
Viewed: 160 times.

IMG_8592.jpg
IMG_8592.jpg
Viewed: 160 times.

IMG_8593.jpg
IMG_8593.jpg
Viewed: 158 times.

IMG_8594.jpg
IMG_8594.jpg
Viewed: 159 times.

Powered by Gallery v1 RSS