Douglas TA-4J Skyhawk, Thunder Over Utah Air Show 2014, St. George, UT, by Vladimir Yakubov 
IMG_8567.jpg
IMG_8567.jpg
Viewed: 113 times.

IMG_8568.jpg
IMG_8568.jpg
Viewed: 82 times.

IMG_8569.jpg
IMG_8569.jpg
Viewed: 90 times.

IMG_8570.jpg
IMG_8570.jpg
Viewed: 89 times.

IMG_8571.jpg
IMG_8571.jpg
Viewed: 91 times.

IMG_8572.jpg
IMG_8572.jpg
Viewed: 86 times.

IMG_8573.jpg
IMG_8573.jpg
Viewed: 80 times.

IMG_8574.jpg
IMG_8574.jpg
Viewed: 86 times.

IMG_8575.jpg
IMG_8575.jpg
Viewed: 79 times.

IMG_8576.jpg
IMG_8576.jpg
Viewed: 99 times.

IMG_8577.jpg
IMG_8577.jpg
Viewed: 93 times.

IMG_8578.jpg
IMG_8578.jpg
Viewed: 85 times.

IMG_8579.jpg
IMG_8579.jpg
Viewed: 94 times.

IMG_8580.jpg
IMG_8580.jpg
Viewed: 79 times.

IMG_8581.jpg
IMG_8581.jpg
Viewed: 92 times.

IMG_8582.jpg
IMG_8582.jpg
Viewed: 70 times.

IMG_8583.jpg
IMG_8583.jpg
Viewed: 72 times.

IMG_8584.jpg
IMG_8584.jpg
Viewed: 96 times.

IMG_8585.jpg
IMG_8585.jpg
Viewed: 81 times.

IMG_8586.jpg
IMG_8586.jpg
Viewed: 89 times.

IMG_8587.jpg
IMG_8587.jpg
Viewed: 87 times.

IMG_8588.jpg
IMG_8588.jpg
Viewed: 85 times.

IMG_8589.jpg
IMG_8589.jpg
Viewed: 84 times.

IMG_8590.jpg
IMG_8590.jpg
Viewed: 87 times.

IMG_8591.jpg
IMG_8591.jpg
Viewed: 95 times.

IMG_8592.jpg
IMG_8592.jpg
Viewed: 94 times.

IMG_8593.jpg
IMG_8593.jpg
Viewed: 93 times.

IMG_8594.jpg
IMG_8594.jpg
Viewed: 87 times.

Powered by Gallery v1 RSS