Yakovlev UT-1, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6280.jpg
IMG_6280.jpg
Viewed: 363 times.

IMG_6281.jpg
IMG_6281.jpg
Viewed: 275 times.

IMG_6282.jpg
IMG_6282.jpg
Viewed: 273 times.

IMG_6283.jpg
IMG_6283.jpg
Viewed: 253 times.

IMG_6284.jpg
IMG_6284.jpg
Viewed: 259 times.

IMG_6285.jpg
IMG_6285.jpg
Viewed: 263 times.

IMG_6286.jpg
IMG_6286.jpg
Viewed: 268 times.

IMG_6287.jpg
IMG_6287.jpg
Viewed: 258 times.

IMG_6288.jpg
IMG_6288.jpg
Viewed: 254 times.

IMG_6290.jpg
IMG_6290.jpg
Viewed: 293 times.

IMG_6291.jpg
IMG_6291.jpg
Viewed: 294 times.

IMG_6292.jpg
IMG_6292.jpg
Viewed: 245 times.

IMG_6293.jpg
IMG_6293.jpg
Viewed: 246 times.

IMG_6294.jpg
IMG_6294.jpg
Viewed: 249 times.

IMG_6295.jpg
IMG_6295.jpg
Viewed: 267 times.

IMG_6296.jpg
IMG_6296.jpg
Viewed: 235 times.

IMG_6297.jpg
IMG_6297.jpg
Viewed: 257 times.

IMG_6298.jpg
IMG_6298.jpg
Viewed: 254 times.

IMG_6300.jpg
IMG_6300.jpg
Viewed: 251 times.

IMG_6301.jpg
IMG_6301.jpg
Viewed: 255 times.

IMG_6302.jpg
IMG_6302.jpg
Viewed: 270 times.

IMG_6303.jpg
IMG_6303.jpg
Viewed: 248 times.

IMG_6304.jpg
IMG_6304.jpg
Viewed: 278 times.

IMG_6305.jpg
IMG_6305.jpg
Viewed: 392 times.

IMG_6306.jpg
IMG_6306.jpg
Viewed: 259 times.

IMG_6307.jpg
IMG_6307.jpg
Viewed: 260 times.

IMG_6308.jpg
IMG_6308.jpg
Viewed: 262 times.

IMG_6309.jpg
IMG_6309.jpg
Viewed: 251 times.

Powered by Gallery v1 RSS