Yakovlev UT-2M, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6252.jpg
IMG_6252.jpg
Viewed: 400 times.

IMG_6253.jpg
IMG_6253.jpg
Viewed: 357 times.

IMG_6254.jpg
IMG_6254.jpg
Viewed: 315 times.

IMG_6255.jpg
IMG_6255.jpg
Viewed: 305 times.

IMG_6256.jpg
IMG_6256.jpg
Viewed: 295 times.

IMG_6257.jpg
IMG_6257.jpg
Viewed: 258 times.

IMG_6258.jpg
IMG_6258.jpg
Viewed: 320 times.

IMG_6259.jpg
IMG_6259.jpg
Viewed: 326 times.

IMG_6260.jpg
IMG_6260.jpg
Viewed: 285 times.

IMG_6261.jpg
IMG_6261.jpg
Viewed: 304 times.

IMG_6262.jpg
IMG_6262.jpg
Viewed: 276 times.

IMG_6263.jpg
IMG_6263.jpg
Viewed: 325 times.

IMG_6264.jpg
IMG_6264.jpg
Viewed: 331 times.

IMG_6265.jpg
IMG_6265.jpg
Viewed: 281 times.

IMG_6266.jpg
IMG_6266.jpg
Viewed: 291 times.

IMG_6268.jpg
IMG_6268.jpg
Viewed: 285 times.

IMG_6269.jpg
IMG_6269.jpg
Viewed: 318 times.

IMG_6270.jpg
IMG_6270.jpg
Viewed: 305 times.

IMG_6271.jpg
IMG_6271.jpg
Viewed: 344 times.

IMG_6272.jpg
IMG_6272.jpg
Viewed: 320 times.

IMG_6273.jpg
IMG_6273.jpg
Viewed: 299 times.

IMG_6274.jpg
IMG_6274.jpg
Viewed: 307 times.

IMG_6275.jpg
IMG_6275.jpg
Viewed: 336 times.

IMG_6276.jpg
IMG_6276.jpg
Viewed: 300 times.

IMG_6277.jpg
IMG_6277.jpg
Viewed: 292 times.

IMG_6278.jpg
IMG_6278.jpg
Viewed: 327 times.

IMG_6279.jpg
IMG_6279.jpg
Viewed: 314 times.

IMG_6323.jpg
IMG_6323.jpg
Viewed: 323 times.

Powered by Gallery v1 RSS