Yakovlev UT-2M, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6252.jpg
IMG_6252.jpg
Viewed: 475 times.

IMG_6253.jpg
IMG_6253.jpg
Viewed: 432 times.

IMG_6254.jpg
IMG_6254.jpg
Viewed: 375 times.

IMG_6255.jpg
IMG_6255.jpg
Viewed: 371 times.

IMG_6256.jpg
IMG_6256.jpg
Viewed: 359 times.

IMG_6257.jpg
IMG_6257.jpg
Viewed: 329 times.

IMG_6258.jpg
IMG_6258.jpg
Viewed: 388 times.

IMG_6259.jpg
IMG_6259.jpg
Viewed: 407 times.

IMG_6260.jpg
IMG_6260.jpg
Viewed: 343 times.

IMG_6261.jpg
IMG_6261.jpg
Viewed: 365 times.

IMG_6262.jpg
IMG_6262.jpg
Viewed: 334 times.

IMG_6263.jpg
IMG_6263.jpg
Viewed: 389 times.

IMG_6264.jpg
IMG_6264.jpg
Viewed: 398 times.

IMG_6265.jpg
IMG_6265.jpg
Viewed: 344 times.

IMG_6266.jpg
IMG_6266.jpg
Viewed: 354 times.

IMG_6268.jpg
IMG_6268.jpg
Viewed: 355 times.

IMG_6269.jpg
IMG_6269.jpg
Viewed: 380 times.

IMG_6270.jpg
IMG_6270.jpg
Viewed: 363 times.

IMG_6271.jpg
IMG_6271.jpg
Viewed: 405 times.

IMG_6272.jpg
IMG_6272.jpg
Viewed: 382 times.

IMG_6273.jpg
IMG_6273.jpg
Viewed: 366 times.

IMG_6274.jpg
IMG_6274.jpg
Viewed: 397 times.

IMG_6275.jpg
IMG_6275.jpg
Viewed: 400 times.

IMG_6276.jpg
IMG_6276.jpg
Viewed: 366 times.

IMG_6277.jpg
IMG_6277.jpg
Viewed: 359 times.

IMG_6278.jpg
IMG_6278.jpg
Viewed: 392 times.

IMG_6279.jpg
IMG_6279.jpg
Viewed: 383 times.

IMG_6323.jpg
IMG_6323.jpg
Viewed: 387 times.

Powered by Gallery v1 RSS