Lockheed VC-140B JetStar, National Museum of the USAF, Dayton, OH, by Vladimir Yakubov 
IMG_1211.jpg
IMG_1211.jpg
Viewed: 251 times.

IMG_1212.jpg
IMG_1212.jpg
Viewed: 259 times.

IMG_1213.jpg
IMG_1213.jpg
Viewed: 225 times.

IMG_1214.jpg
IMG_1214.jpg
Viewed: 223 times.

IMG_1215.jpg
IMG_1215.jpg
Viewed: 224 times.

IMG_1216.jpg
IMG_1216.jpg
Viewed: 221 times.

IMG_1217.jpg
IMG_1217.jpg
Viewed: 224 times.

IMG_1218.jpg
IMG_1218.jpg
Viewed: 220 times.

IMG_1219.jpg
IMG_1219.jpg
Viewed: 220 times.

IMG_1220.jpg
IMG_1220.jpg
Viewed: 215 times.

IMG_1221.jpg
IMG_1221.jpg
Viewed: 225 times.

IMG_1222.jpg
IMG_1222.jpg
Viewed: 235 times.

IMG_1223.jpg
IMG_1223.jpg
Viewed: 226 times.

IMG_1227.jpg
IMG_1227.jpg
Viewed: 228 times.

IMG_1228.jpg
IMG_1228.jpg
Viewed: 230 times.

IMG_1229.jpg
IMG_1229.jpg
Viewed: 220 times.

IMG_1230.jpg
IMG_1230.jpg
Viewed: 218 times.

IMG_1231.jpg
IMG_1231.jpg
Viewed: 216 times.

IMG_1232.jpg
IMG_1232.jpg
Viewed: 223 times.

IMG_1233.jpg
IMG_1233.jpg
Viewed: 219 times.

IMG_1234.jpg
IMG_1234.jpg
Viewed: 230 times.

IMG_1235.jpg
IMG_1235.jpg
Viewed: 227 times.

IMG_1236.jpg
IMG_1236.jpg
Viewed: 216 times.

IMG_1237.jpg
IMG_1237.jpg
Viewed: 221 times.

IMG_1238.jpg
IMG_1238.jpg
Viewed: 218 times.

IMG_1239.jpg
IMG_1239.jpg
Viewed: 212 times.

IMG_1240.jpg
IMG_1240.jpg
Viewed: 215 times.

IMG_1241.jpg
IMG_1241.jpg
Viewed: 215 times.

Powered by Gallery v1 RSS