Lockheed VC-140B JetStar, National Museum of the USAF, Dayton, OH, by Vladimir Yakubov 
IMG_1242.jpg
IMG_1242.jpg
Viewed: 68 times.

IMG_1243.jpg
IMG_1243.jpg
Viewed: 75 times.

IMG_1244.jpg
IMG_1244.jpg
Viewed: 67 times.

IMG_1245.jpg
IMG_1245.jpg
Viewed: 63 times.

IMG_1246.jpg
IMG_1246.jpg
Viewed: 69 times.

IMG_1247.jpg
IMG_1247.jpg
Viewed: 68 times.

IMG_1248.jpg
IMG_1248.jpg
Viewed: 63 times.

IMG_1249.jpg
IMG_1249.jpg
Viewed: 66 times.

IMG_1250.jpg
IMG_1250.jpg
Viewed: 63 times.

IMG_1251.jpg
IMG_1251.jpg
Viewed: 64 times.

IMG_1252.jpg
IMG_1252.jpg
Viewed: 66 times.

IMG_1254.jpg
IMG_1254.jpg
Viewed: 65 times.

IMG_1255.jpg
IMG_1255.jpg
Viewed: 63 times.

IMG_1256.jpg
IMG_1256.jpg
Viewed: 63 times.

IMG_1257.jpg
IMG_1257.jpg
Viewed: 62 times.

IMG_1258.jpg
IMG_1258.jpg
Viewed: 62 times.

IMG_1259.jpg
IMG_1259.jpg
Viewed: 59 times.

IMG_1260.jpg
IMG_1260.jpg
Viewed: 62 times.

IMG_1261.jpg
IMG_1261.jpg
Viewed: 64 times.

IMG_1262.jpg
IMG_1262.jpg
Viewed: 66 times.

IMG_1263.jpg
IMG_1263.jpg
Viewed: 62 times.

IMG_1264.jpg
IMG_1264.jpg
Viewed: 65 times.

IMG_1265.jpg
IMG_1265.jpg
Viewed: 66 times.

IMG_1266.jpg
IMG_1266.jpg
Viewed: 67 times.

IMG_1267.jpg
IMG_1267.jpg
Viewed: 66 times.

IMG_1268.jpg
IMG_1268.jpg
Viewed: 60 times.

IMG_1269.jpg
IMG_1269.jpg
Viewed: 59 times.

IMG_1270.jpg
IMG_1270.jpg
Viewed: 61 times.

Powered by Gallery v1 RSS