Lockheed VC-140B JetStar, National Museum of the USAF, Dayton, OH, by Vladimir Yakubov 
IMG_1271.jpg
IMG_1271.jpg
Viewed: 58 times.

IMG_1272.jpg
IMG_1272.jpg
Viewed: 52 times.

IMG_1273.jpg
IMG_1273.jpg
Viewed: 51 times.

IMG_1274.jpg
IMG_1274.jpg
Viewed: 55 times.

IMG_1275.jpg
IMG_1275.jpg
Viewed: 58 times.

IMG_1276.jpg
IMG_1276.jpg
Viewed: 61 times.

IMG_1277.jpg
IMG_1277.jpg
Viewed: 57 times.

IMG_1278.jpg
IMG_1278.jpg
Viewed: 57 times.

IMG_1279.jpg
IMG_1279.jpg
Viewed: 56 times.

IMG_1280.jpg
IMG_1280.jpg
Viewed: 56 times.

IMG_1281.jpg
IMG_1281.jpg
Viewed: 53 times.

IMG_1282.jpg
IMG_1282.jpg
Viewed: 54 times.

IMG_1283.jpg
IMG_1283.jpg
Viewed: 53 times.

IMG_1284.jpg
IMG_1284.jpg
Viewed: 58 times.

IMG_1285.jpg
IMG_1285.jpg
Viewed: 53 times.

IMG_1286.jpg
IMG_1286.jpg
Viewed: 48 times.

IMG_1287.jpg
IMG_1287.jpg
Viewed: 56 times.

IMG_1288.jpg
IMG_1288.jpg
Viewed: 54 times.

IMG_1289.jpg
IMG_1289.jpg
Viewed: 53 times.

IMG_1290.jpg
IMG_1290.jpg
Viewed: 54 times.

IMG_1291.jpg
IMG_1291.jpg
Viewed: 57 times.

IMG_1292.jpg
IMG_1292.jpg
Viewed: 51 times.

IMG_1293.jpg
IMG_1293.jpg
Viewed: 51 times.

IMG_1294.jpg
IMG_1294.jpg
Viewed: 56 times.

IMG_1295.jpg
IMG_1295.jpg
Viewed: 49 times.

IMG_1296.jpg
IMG_1296.jpg
Viewed: 55 times.

IMG_1297.jpg
IMG_1297.jpg
Viewed: 55 times.

IMG_1298.jpg
IMG_1298.jpg
Viewed: 54 times.

Powered by Gallery v1 RSS