Monitor USS Cheyenne BM-10 Model, National Museum of the United States Navy, Navy Yard, Washington, DC, by Vladimir Yakubov 
IMG_7351.jpg
IMG_7351.jpg
Viewed: 846 times.

IMG_7352.jpg
IMG_7352.jpg
Viewed: 682 times.

IMG_7353.jpg
IMG_7353.jpg
Viewed: 573 times.

IMG_7354.jpg
IMG_7354.jpg
Viewed: 596 times.

IMG_7355.jpg
IMG_7355.jpg
Viewed: 629 times.

IMG_7356.jpg
IMG_7356.jpg
Viewed: 563 times.

IMG_7357.jpg
IMG_7357.jpg
Viewed: 580 times.

IMG_7358.jpg
IMG_7358.jpg
Viewed: 608 times.

IMG_7359.jpg
IMG_7359.jpg
Viewed: 564 times.

IMG_7360.jpg
IMG_7360.jpg
Viewed: 587 times.

IMG_7361.jpg
IMG_7361.jpg
Viewed: 542 times.

IMG_7362.jpg
IMG_7362.jpg
Viewed: 581 times.

IMG_7363.jpg
IMG_7363.jpg
Viewed: 640 times.

IMG_7364.jpg
IMG_7364.jpg
Viewed: 587 times.

IMG_7365.jpg
IMG_7365.jpg
Viewed: 571 times.

IMG_7366.jpg
IMG_7366.jpg
Viewed: 566 times.

IMG_7367.jpg
IMG_7367.jpg
Viewed: 581 times.

IMG_7368.jpg
IMG_7368.jpg
Viewed: 575 times.

IMG_7369.jpg
IMG_7369.jpg
Viewed: 712 times.

Powered by Gallery v1 RSS