National Museum of the United States Navy, Navy Yard, Washington, DC, by Vladimir Yakubov 
IMG_7319.jpg
IMG_7319.jpg
Viewed: 626 times.

IMG_7320.jpg
IMG_7320.jpg
Viewed: 613 times.

IMG_7351.jpg
IMG_7351.jpg
Viewed: 514 times.

IMG_7370.jpg
IMG_7370.jpg
Viewed: 500 times.

IMG_7371.jpg
IMG_7371.jpg
Viewed: 526 times.

IMG_7372.jpg
IMG_7372.jpg
Viewed: 490 times.

IMG_7373.jpg
IMG_7373.jpg
Viewed: 452 times.

IMG_7374.jpg
IMG_7374.jpg
Viewed: 471 times.

IMG_7375.jpg
IMG_7375.jpg
Viewed: 479 times.

IMG_7376.jpg
IMG_7376.jpg
Viewed: 466 times.

IMG_7377.jpg
IMG_7377.jpg
Viewed: 458 times.

IMG_7378.jpg
IMG_7378.jpg
Viewed: 484 times.

IMG_7379.jpg
IMG_7379.jpg
Viewed: 478 times.

IMG_7380.jpg
IMG_7380.jpg
Viewed: 453 times.

IMG_7381.jpg
IMG_7381.jpg
Viewed: 467 times.

IMG_7383.jpg
IMG_7383.jpg
Viewed: 476 times.

IMG_7385.jpg
IMG_7385.jpg
Viewed: 473 times.

IMG_7386.jpg
IMG_7386.jpg
Viewed: 465 times.

IMG_7387.jpg
IMG_7387.jpg
Viewed: 469 times.

IMG_7388.jpg
IMG_7388.jpg
Viewed: 449 times.

IMG_7389.jpg
IMG_7389.jpg
Viewed: 452 times.

IMG_7390.jpg
IMG_7390.jpg
Viewed: 471 times.

IMG_7391.jpg
IMG_7391.jpg
Viewed: 470 times.

IMG_7399.jpg
IMG_7399.jpg
Viewed: 494 times.

IMG_7407.jpg
IMG_7407.jpg
Viewed: 489 times.

IMG_7418.jpg
IMG_7418.jpg
Viewed: 511 times.

IMG_7429.jpg
IMG_7429.jpg
Viewed: 496 times.

IMG_7447.jpg
IMG_7447.jpg
Viewed: 459 times.

Powered by Gallery v1 RSS