Yakovlev Yak-141, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6480.jpg
IMG_6480.jpg
Viewed: 562 times.

IMG_6481.jpg
IMG_6481.jpg
Viewed: 426 times.

IMG_6482.jpg
IMG_6482.jpg
Viewed: 409 times.

IMG_6483.jpg
IMG_6483.jpg
Viewed: 408 times.

IMG_6484.jpg
IMG_6484.jpg
Viewed: 404 times.

IMG_6485.jpg
IMG_6485.jpg
Viewed: 420 times.

IMG_6486.jpg
IMG_6486.jpg
Viewed: 412 times.

IMG_6487.jpg
IMG_6487.jpg
Viewed: 424 times.

IMG_6488.jpg
IMG_6488.jpg
Viewed: 390 times.

IMG_6489.jpg
IMG_6489.jpg
Viewed: 416 times.

IMG_6490.jpg
IMG_6490.jpg
Viewed: 393 times.

IMG_6491.jpg
IMG_6491.jpg
Viewed: 382 times.

IMG_6492.jpg
IMG_6492.jpg
Viewed: 399 times.

IMG_6493.jpg
IMG_6493.jpg
Viewed: 375 times.

IMG_6494.jpg
IMG_6494.jpg
Viewed: 380 times.

IMG_6495.jpg
IMG_6495.jpg
Viewed: 424 times.

IMG_6496.jpg
IMG_6496.jpg
Viewed: 415 times.

IMG_6497.jpg
IMG_6497.jpg
Viewed: 398 times.

IMG_6498.jpg
IMG_6498.jpg
Viewed: 429 times.

IMG_6499.jpg
IMG_6499.jpg
Viewed: 407 times.

IMG_6500.jpg
IMG_6500.jpg
Viewed: 407 times.

IMG_6501.jpg
IMG_6501.jpg
Viewed: 377 times.

IMG_6502.jpg
IMG_6502.jpg
Viewed: 388 times.

IMG_6503.jpg
IMG_6503.jpg
Viewed: 408 times.

IMG_6504.jpg
IMG_6504.jpg
Viewed: 383 times.

IMG_6505.jpg
IMG_6505.jpg
Viewed: 395 times.

IMG_6506.jpg
IMG_6506.jpg
Viewed: 374 times.

IMG_6507.jpg
IMG_6507.jpg
Viewed: 434 times.

Powered by Gallery v1 RSS