Yakovlev Yak-141, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6480.jpg
IMG_6480.jpg
Viewed: 1054 times.

IMG_6481.jpg
IMG_6481.jpg
Viewed: 907 times.

IMG_6482.jpg
IMG_6482.jpg
Viewed: 816 times.

IMG_6483.jpg
IMG_6483.jpg
Viewed: 808 times.

IMG_6484.jpg
IMG_6484.jpg
Viewed: 847 times.

IMG_6485.jpg
IMG_6485.jpg
Viewed: 798 times.

IMG_6486.jpg
IMG_6486.jpg
Viewed: 826 times.

IMG_6487.jpg
IMG_6487.jpg
Viewed: 871 times.

IMG_6488.jpg
IMG_6488.jpg
Viewed: 806 times.

IMG_6489.jpg
IMG_6489.jpg
Viewed: 859 times.

IMG_6490.jpg
IMG_6490.jpg
Viewed: 775 times.

IMG_6491.jpg
IMG_6491.jpg
Viewed: 781 times.

IMG_6492.jpg
IMG_6492.jpg
Viewed: 763 times.

IMG_6493.jpg
IMG_6493.jpg
Viewed: 763 times.

IMG_6494.jpg
IMG_6494.jpg
Viewed: 742 times.

IMG_6495.jpg
IMG_6495.jpg
Viewed: 819 times.

IMG_6496.jpg
IMG_6496.jpg
Viewed: 838 times.

IMG_6497.jpg
IMG_6497.jpg
Viewed: 796 times.

IMG_6498.jpg
IMG_6498.jpg
Viewed: 839 times.

IMG_6499.jpg
IMG_6499.jpg
Viewed: 848 times.

IMG_6500.jpg
IMG_6500.jpg
Viewed: 802 times.

IMG_6501.jpg
IMG_6501.jpg
Viewed: 767 times.

IMG_6502.jpg
IMG_6502.jpg
Viewed: 769 times.

IMG_6503.jpg
IMG_6503.jpg
Viewed: 830 times.

IMG_6504.jpg
IMG_6504.jpg
Viewed: 767 times.

IMG_6505.jpg
IMG_6505.jpg
Viewed: 792 times.

IMG_6506.jpg
IMG_6506.jpg
Viewed: 763 times.

IMG_6507.jpg
IMG_6507.jpg
Viewed: 803 times.

Powered by Gallery v1 RSS