Yakovlev Yak-15, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6061.jpg
IMG_6061.jpg
Viewed: 522 times.

IMG_6062.jpg
IMG_6062.jpg
Viewed: 472 times.

IMG_6063.jpg
IMG_6063.jpg
Viewed: 473 times.

IMG_6064.jpg
IMG_6064.jpg
Viewed: 473 times.

IMG_6065.jpg
IMG_6065.jpg
Viewed: 460 times.

IMG_6066.jpg
IMG_6066.jpg
Viewed: 442 times.

IMG_6067.jpg
IMG_6067.jpg
Viewed: 443 times.

IMG_6068.jpg
IMG_6068.jpg
Viewed: 456 times.

IMG_6069.jpg
IMG_6069.jpg
Viewed: 444 times.

IMG_6070.jpg
IMG_6070.jpg
Viewed: 448 times.

IMG_6071.jpg
IMG_6071.jpg
Viewed: 468 times.

IMG_6072.jpg
IMG_6072.jpg
Viewed: 421 times.

IMG_6073.jpg
IMG_6073.jpg
Viewed: 435 times.

IMG_6074.jpg
IMG_6074.jpg
Viewed: 449 times.

IMG_6075.jpg
IMG_6075.jpg
Viewed: 457 times.

IMG_6076.jpg
IMG_6076.jpg
Viewed: 477 times.

IMG_6077.jpg
IMG_6077.jpg
Viewed: 583 times.

IMG_6078.jpg
IMG_6078.jpg
Viewed: 450 times.

IMG_6079.jpg
IMG_6079.jpg
Viewed: 487 times.

IMG_6080.jpg
IMG_6080.jpg
Viewed: 456 times.

IMG_6081.jpg
IMG_6081.jpg
Viewed: 463 times.

IMG_6082.jpg
IMG_6082.jpg
Viewed: 452 times.

IMG_6088.jpg
IMG_6088.jpg
Viewed: 433 times.

IMG_6089.jpg
IMG_6089.jpg
Viewed: 508 times.

IMG_6090.jpg
IMG_6090.jpg
Viewed: 440 times.

IMG_6092.jpg
IMG_6092.jpg
Viewed: 447 times.

IMG_6093.jpg
IMG_6093.jpg
Viewed: 467 times.

IMG_6094.jpg
IMG_6094.jpg
Viewed: 437 times.

Powered by Gallery v1 RSS