Yakovlev Yak-15, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6061.jpg
IMG_6061.jpg
Viewed: 809 times.

IMG_6062.jpg
IMG_6062.jpg
Viewed: 728 times.

IMG_6063.jpg
IMG_6063.jpg
Viewed: 705 times.

IMG_6064.jpg
IMG_6064.jpg
Viewed: 709 times.

IMG_6065.jpg
IMG_6065.jpg
Viewed: 690 times.

IMG_6066.jpg
IMG_6066.jpg
Viewed: 748 times.

IMG_6067.jpg
IMG_6067.jpg
Viewed: 681 times.

IMG_6068.jpg
IMG_6068.jpg
Viewed: 693 times.

IMG_6069.jpg
IMG_6069.jpg
Viewed: 681 times.

IMG_6070.jpg
IMG_6070.jpg
Viewed: 682 times.

IMG_6071.jpg
IMG_6071.jpg
Viewed: 705 times.

IMG_6072.jpg
IMG_6072.jpg
Viewed: 654 times.

IMG_6073.jpg
IMG_6073.jpg
Viewed: 664 times.

IMG_6074.jpg
IMG_6074.jpg
Viewed: 674 times.

IMG_6075.jpg
IMG_6075.jpg
Viewed: 754 times.

IMG_6076.jpg
IMG_6076.jpg
Viewed: 749 times.

IMG_6077.jpg
IMG_6077.jpg
Viewed: 802 times.

IMG_6078.jpg
IMG_6078.jpg
Viewed: 656 times.

IMG_6079.jpg
IMG_6079.jpg
Viewed: 738 times.

IMG_6080.jpg
IMG_6080.jpg
Viewed: 675 times.

IMG_6081.jpg
IMG_6081.jpg
Viewed: 690 times.

IMG_6082.jpg
IMG_6082.jpg
Viewed: 672 times.

IMG_6088.jpg
IMG_6088.jpg
Viewed: 653 times.

IMG_6089.jpg
IMG_6089.jpg
Viewed: 738 times.

IMG_6090.jpg
IMG_6090.jpg
Viewed: 659 times.

IMG_6092.jpg
IMG_6092.jpg
Viewed: 659 times.

IMG_6093.jpg
IMG_6093.jpg
Viewed: 688 times.

IMG_6094.jpg
IMG_6094.jpg
Viewed: 646 times.

Powered by Gallery v1 RSS