Yakovlev Yak-23UTI, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_5991.jpg
IMG_5991.jpg
Viewed: 389 times.

IMG_5993.jpg
IMG_5993.jpg
Viewed: 354 times.

IMG_5994.jpg
IMG_5994.jpg
Viewed: 297 times.

IMG_5995.jpg
IMG_5995.jpg
Viewed: 313 times.

IMG_5996.jpg
IMG_5996.jpg
Viewed: 296 times.

IMG_5997.jpg
IMG_5997.jpg
Viewed: 313 times.

IMG_5998.jpg
IMG_5998.jpg
Viewed: 314 times.

IMG_5999.jpg
IMG_5999.jpg
Viewed: 323 times.

IMG_6000.jpg
IMG_6000.jpg
Viewed: 309 times.

IMG_6001.jpg
IMG_6001.jpg
Viewed: 295 times.

IMG_6002.jpg
IMG_6002.jpg
Viewed: 326 times.

IMG_6003.jpg
IMG_6003.jpg
Viewed: 291 times.

IMG_6004.jpg
IMG_6004.jpg
Viewed: 304 times.

IMG_6005.jpg
IMG_6005.jpg
Viewed: 309 times.

IMG_6006.jpg
IMG_6006.jpg
Viewed: 325 times.

IMG_6007.jpg
IMG_6007.jpg
Viewed: 282 times.

IMG_6008.jpg
IMG_6008.jpg
Viewed: 313 times.

IMG_6009.jpg
IMG_6009.jpg
Viewed: 335 times.

IMG_6010.jpg
IMG_6010.jpg
Viewed: 285 times.

IMG_6011.jpg
IMG_6011.jpg
Viewed: 304 times.

IMG_6012.jpg
IMG_6012.jpg
Viewed: 322 times.

IMG_6013.jpg
IMG_6013.jpg
Viewed: 322 times.

IMG_6014.jpg
IMG_6014.jpg
Viewed: 298 times.

IMG_6015.jpg
IMG_6015.jpg
Viewed: 291 times.

IMG_6016.jpg
IMG_6016.jpg
Viewed: 319 times.

IMG_6017.jpg
IMG_6017.jpg
Viewed: 309 times.

IMG_6018.jpg
IMG_6018.jpg
Viewed: 332 times.

IMG_6020.jpg
IMG_6020.jpg
Viewed: 317 times.

Powered by Gallery v1 RSS