Yakovlev Yak-23UTI, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_5991.jpg
IMG_5991.jpg
Viewed: 455 times.

IMG_5993.jpg
IMG_5993.jpg
Viewed: 409 times.

IMG_5994.jpg
IMG_5994.jpg
Viewed: 350 times.

IMG_5995.jpg
IMG_5995.jpg
Viewed: 354 times.

IMG_5996.jpg
IMG_5996.jpg
Viewed: 336 times.

IMG_5997.jpg
IMG_5997.jpg
Viewed: 362 times.

IMG_5998.jpg
IMG_5998.jpg
Viewed: 360 times.

IMG_5999.jpg
IMG_5999.jpg
Viewed: 365 times.

IMG_6000.jpg
IMG_6000.jpg
Viewed: 346 times.

IMG_6001.jpg
IMG_6001.jpg
Viewed: 336 times.

IMG_6002.jpg
IMG_6002.jpg
Viewed: 367 times.

IMG_6003.jpg
IMG_6003.jpg
Viewed: 334 times.

IMG_6004.jpg
IMG_6004.jpg
Viewed: 346 times.

IMG_6005.jpg
IMG_6005.jpg
Viewed: 350 times.

IMG_6006.jpg
IMG_6006.jpg
Viewed: 367 times.

IMG_6007.jpg
IMG_6007.jpg
Viewed: 324 times.

IMG_6008.jpg
IMG_6008.jpg
Viewed: 361 times.

IMG_6009.jpg
IMG_6009.jpg
Viewed: 379 times.

IMG_6010.jpg
IMG_6010.jpg
Viewed: 332 times.

IMG_6011.jpg
IMG_6011.jpg
Viewed: 347 times.

IMG_6012.jpg
IMG_6012.jpg
Viewed: 365 times.

IMG_6013.jpg
IMG_6013.jpg
Viewed: 365 times.

IMG_6014.jpg
IMG_6014.jpg
Viewed: 342 times.

IMG_6015.jpg
IMG_6015.jpg
Viewed: 335 times.

IMG_6016.jpg
IMG_6016.jpg
Viewed: 361 times.

IMG_6017.jpg
IMG_6017.jpg
Viewed: 351 times.

IMG_6018.jpg
IMG_6018.jpg
Viewed: 374 times.

IMG_6020.jpg
IMG_6020.jpg
Viewed: 361 times.

Powered by Gallery v1 RSS