Yakovlev Yak-25M, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6709.jpg
IMG_6709.jpg
Viewed: 563 times.

IMG_6717.jpg
IMG_6717.jpg
Viewed: 439 times.

IMG_6718.jpg
IMG_6718.jpg
Viewed: 379 times.

IMG_6719.jpg
IMG_6719.jpg
Viewed: 394 times.

IMG_6720.jpg
IMG_6720.jpg
Viewed: 362 times.

IMG_6721.jpg
IMG_6721.jpg
Viewed: 391 times.

IMG_6722.jpg
IMG_6722.jpg
Viewed: 418 times.

IMG_6723.jpg
IMG_6723.jpg
Viewed: 383 times.

IMG_6724.jpg
IMG_6724.jpg
Viewed: 372 times.

IMG_6725.jpg
IMG_6725.jpg
Viewed: 375 times.

IMG_6726.jpg
IMG_6726.jpg
Viewed: 385 times.

IMG_6727.jpg
IMG_6727.jpg
Viewed: 401 times.

IMG_6728.jpg
IMG_6728.jpg
Viewed: 385 times.

IMG_6729.jpg
IMG_6729.jpg
Viewed: 376 times.

IMG_6730.jpg
IMG_6730.jpg
Viewed: 371 times.

IMG_6731.jpg
IMG_6731.jpg
Viewed: 396 times.

IMG_6732.jpg
IMG_6732.jpg
Viewed: 399 times.

IMG_6733.jpg
IMG_6733.jpg
Viewed: 393 times.

IMG_6734.jpg
IMG_6734.jpg
Viewed: 378 times.

IMG_6735.jpg
IMG_6735.jpg
Viewed: 419 times.

IMG_6736.jpg
IMG_6736.jpg
Viewed: 403 times.

IMG_6737.jpg
IMG_6737.jpg
Viewed: 410 times.

IMG_6738.jpg
IMG_6738.jpg
Viewed: 375 times.

IMG_6739.jpg
IMG_6739.jpg
Viewed: 359 times.

IMG_6740.jpg
IMG_6740.jpg
Viewed: 370 times.

IMG_6741.jpg
IMG_6741.jpg
Viewed: 358 times.

IMG_6742.jpg
IMG_6742.jpg
Viewed: 381 times.

IMG_6743.jpg
IMG_6743.jpg
Viewed: 388 times.

Powered by Gallery v1 RSS