Yakovlev Yak-25M, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6709.jpg
IMG_6709.jpg
Viewed: 462 times.

IMG_6717.jpg
IMG_6717.jpg
Viewed: 349 times.

IMG_6718.jpg
IMG_6718.jpg
Viewed: 304 times.

IMG_6719.jpg
IMG_6719.jpg
Viewed: 320 times.

IMG_6720.jpg
IMG_6720.jpg
Viewed: 289 times.

IMG_6721.jpg
IMG_6721.jpg
Viewed: 320 times.

IMG_6722.jpg
IMG_6722.jpg
Viewed: 350 times.

IMG_6723.jpg
IMG_6723.jpg
Viewed: 308 times.

IMG_6724.jpg
IMG_6724.jpg
Viewed: 301 times.

IMG_6725.jpg
IMG_6725.jpg
Viewed: 307 times.

IMG_6726.jpg
IMG_6726.jpg
Viewed: 305 times.

IMG_6727.jpg
IMG_6727.jpg
Viewed: 325 times.

IMG_6728.jpg
IMG_6728.jpg
Viewed: 316 times.

IMG_6729.jpg
IMG_6729.jpg
Viewed: 303 times.

IMG_6730.jpg
IMG_6730.jpg
Viewed: 299 times.

IMG_6731.jpg
IMG_6731.jpg
Viewed: 324 times.

IMG_6732.jpg
IMG_6732.jpg
Viewed: 325 times.

IMG_6733.jpg
IMG_6733.jpg
Viewed: 312 times.

IMG_6734.jpg
IMG_6734.jpg
Viewed: 307 times.

IMG_6735.jpg
IMG_6735.jpg
Viewed: 345 times.

IMG_6736.jpg
IMG_6736.jpg
Viewed: 334 times.

IMG_6737.jpg
IMG_6737.jpg
Viewed: 332 times.

IMG_6738.jpg
IMG_6738.jpg
Viewed: 305 times.

IMG_6739.jpg
IMG_6739.jpg
Viewed: 290 times.

IMG_6740.jpg
IMG_6740.jpg
Viewed: 301 times.

IMG_6741.jpg
IMG_6741.jpg
Viewed: 289 times.

IMG_6742.jpg
IMG_6742.jpg
Viewed: 298 times.

IMG_6743.jpg
IMG_6743.jpg
Viewed: 311 times.

Powered by Gallery v1 RSS