Yakovlev Yak-25M, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6709.jpg
IMG_6709.jpg
Viewed: 903 times.

IMG_6717.jpg
IMG_6717.jpg
Viewed: 792 times.

IMG_6718.jpg
IMG_6718.jpg
Viewed: 717 times.

IMG_6719.jpg
IMG_6719.jpg
Viewed: 713 times.

IMG_6720.jpg
IMG_6720.jpg
Viewed: 682 times.

IMG_6721.jpg
IMG_6721.jpg
Viewed: 689 times.

IMG_6722.jpg
IMG_6722.jpg
Viewed: 705 times.

IMG_6723.jpg
IMG_6723.jpg
Viewed: 705 times.

IMG_6724.jpg
IMG_6724.jpg
Viewed: 679 times.

IMG_6725.jpg
IMG_6725.jpg
Viewed: 679 times.

IMG_6726.jpg
IMG_6726.jpg
Viewed: 741 times.

IMG_6727.jpg
IMG_6727.jpg
Viewed: 703 times.

IMG_6728.jpg
IMG_6728.jpg
Viewed: 763 times.

IMG_6729.jpg
IMG_6729.jpg
Viewed: 683 times.

IMG_6730.jpg
IMG_6730.jpg
Viewed: 740 times.

IMG_6731.jpg
IMG_6731.jpg
Viewed: 695 times.

IMG_6732.jpg
IMG_6732.jpg
Viewed: 704 times.

IMG_6733.jpg
IMG_6733.jpg
Viewed: 715 times.

IMG_6734.jpg
IMG_6734.jpg
Viewed: 683 times.

IMG_6735.jpg
IMG_6735.jpg
Viewed: 745 times.

IMG_6736.jpg
IMG_6736.jpg
Viewed: 702 times.

IMG_6737.jpg
IMG_6737.jpg
Viewed: 690 times.

IMG_6738.jpg
IMG_6738.jpg
Viewed: 784 times.

IMG_6739.jpg
IMG_6739.jpg
Viewed: 685 times.

IMG_6740.jpg
IMG_6740.jpg
Viewed: 705 times.

IMG_6741.jpg
IMG_6741.jpg
Viewed: 665 times.

IMG_6742.jpg
IMG_6742.jpg
Viewed: 723 times.

IMG_6743.jpg
IMG_6743.jpg
Viewed: 733 times.

Powered by Gallery v1 RSS