Yakovlev Yak-25M, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6709.jpg
IMG_6709.jpg
Viewed: 578 times.

IMG_6717.jpg
IMG_6717.jpg
Viewed: 453 times.

IMG_6718.jpg
IMG_6718.jpg
Viewed: 393 times.

IMG_6719.jpg
IMG_6719.jpg
Viewed: 409 times.

IMG_6720.jpg
IMG_6720.jpg
Viewed: 378 times.

IMG_6721.jpg
IMG_6721.jpg
Viewed: 406 times.

IMG_6722.jpg
IMG_6722.jpg
Viewed: 431 times.

IMG_6723.jpg
IMG_6723.jpg
Viewed: 395 times.

IMG_6724.jpg
IMG_6724.jpg
Viewed: 387 times.

IMG_6725.jpg
IMG_6725.jpg
Viewed: 392 times.

IMG_6726.jpg
IMG_6726.jpg
Viewed: 401 times.

IMG_6727.jpg
IMG_6727.jpg
Viewed: 415 times.

IMG_6728.jpg
IMG_6728.jpg
Viewed: 398 times.

IMG_6729.jpg
IMG_6729.jpg
Viewed: 392 times.

IMG_6730.jpg
IMG_6730.jpg
Viewed: 382 times.

IMG_6731.jpg
IMG_6731.jpg
Viewed: 410 times.

IMG_6732.jpg
IMG_6732.jpg
Viewed: 412 times.

IMG_6733.jpg
IMG_6733.jpg
Viewed: 407 times.

IMG_6734.jpg
IMG_6734.jpg
Viewed: 392 times.

IMG_6735.jpg
IMG_6735.jpg
Viewed: 431 times.

IMG_6736.jpg
IMG_6736.jpg
Viewed: 415 times.

IMG_6737.jpg
IMG_6737.jpg
Viewed: 422 times.

IMG_6738.jpg
IMG_6738.jpg
Viewed: 389 times.

IMG_6739.jpg
IMG_6739.jpg
Viewed: 372 times.

IMG_6740.jpg
IMG_6740.jpg
Viewed: 385 times.

IMG_6741.jpg
IMG_6741.jpg
Viewed: 369 times.

IMG_6742.jpg
IMG_6742.jpg
Viewed: 396 times.

IMG_6743.jpg
IMG_6743.jpg
Viewed: 402 times.

Powered by Gallery v1 RSS