Yakovlev Yak-25M, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6744.jpg
IMG_6744.jpg
Viewed: 182 times.

IMG_6745.jpg
IMG_6745.jpg
Viewed: 159 times.

IMG_6746.jpg
IMG_6746.jpg
Viewed: 182 times.

IMG_6747.jpg
IMG_6747.jpg
Viewed: 173 times.

IMG_6748.jpg
IMG_6748.jpg
Viewed: 164 times.

IMG_6749.jpg
IMG_6749.jpg
Viewed: 173 times.

IMG_6750.jpg
IMG_6750.jpg
Viewed: 176 times.

IMG_6751.jpg
IMG_6751.jpg
Viewed: 168 times.

IMG_6752.jpg
IMG_6752.jpg
Viewed: 175 times.

IMG_6753.jpg
IMG_6753.jpg
Viewed: 191 times.

IMG_6754.jpg
IMG_6754.jpg
Viewed: 169 times.

IMG_6755.jpg
IMG_6755.jpg
Viewed: 191 times.

IMG_6756.jpg
IMG_6756.jpg
Viewed: 179 times.

IMG_6757.jpg
IMG_6757.jpg
Viewed: 165 times.

IMG_6758.jpg
IMG_6758.jpg
Viewed: 173 times.

IMG_6759.jpg
IMG_6759.jpg
Viewed: 172 times.

IMG_6760.jpg
IMG_6760.jpg
Viewed: 162 times.

IMG_6761.jpg
IMG_6761.jpg
Viewed: 167 times.

IMG_6762.jpg
IMG_6762.jpg
Viewed: 171 times.

IMG_6763.jpg
IMG_6763.jpg
Viewed: 164 times.

IMG_6764.jpg
IMG_6764.jpg
Viewed: 161 times.

IMG_6765.jpg
IMG_6765.jpg
Viewed: 163 times.

IMG_6766.jpg
IMG_6766.jpg
Viewed: 169 times.

IMG_6767.jpg
IMG_6767.jpg
Viewed: 173 times.

IMG_6768.jpg
IMG_6768.jpg
Viewed: 169 times.

IMG_6769.jpg
IMG_6769.jpg
Viewed: 165 times.

IMG_6770.jpg
IMG_6770.jpg
Viewed: 165 times.

IMG_6771.jpg
IMG_6771.jpg
Viewed: 177 times.

Powered by Gallery v1 RSS