Yakovlev Yak-25M, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6772.jpg
IMG_6772.jpg
Viewed: 186 times.

IMG_6773.jpg
IMG_6773.jpg
Viewed: 190 times.

IMG_6774.jpg
IMG_6774.jpg
Viewed: 184 times.

IMG_6775.jpg
IMG_6775.jpg
Viewed: 172 times.

IMG_6776.jpg
IMG_6776.jpg
Viewed: 176 times.

IMG_6777.jpg
IMG_6777.jpg
Viewed: 183 times.

IMG_6778.jpg
IMG_6778.jpg
Viewed: 185 times.

IMG_6779.jpg
IMG_6779.jpg
Viewed: 183 times.

IMG_6780.jpg
IMG_6780.jpg
Viewed: 166 times.

IMG_6781.jpg
IMG_6781.jpg
Viewed: 183 times.

IMG_6782.jpg
IMG_6782.jpg
Viewed: 192 times.

IMG_6783.jpg
IMG_6783.jpg
Viewed: 191 times.

IMG_6784.jpg
IMG_6784.jpg
Viewed: 213 times.

IMG_6785.jpg
IMG_6785.jpg
Viewed: 168 times.

IMG_6786.jpg
IMG_6786.jpg
Viewed: 178 times.

IMG_6787.jpg
IMG_6787.jpg
Viewed: 168 times.

IMG_6788.jpg
IMG_6788.jpg
Viewed: 202 times.

IMG_6789.jpg
IMG_6789.jpg
Viewed: 196 times.

IMG_6790.jpg
IMG_6790.jpg
Viewed: 210 times.

IMG_6791.jpg
IMG_6791.jpg
Viewed: 207 times.

IMG_6792.jpg
IMG_6792.jpg
Viewed: 179 times.

IMG_6793.jpg
IMG_6793.jpg
Viewed: 186 times.

IMG_6794.jpg
IMG_6794.jpg
Viewed: 190 times.

IMG_6795.jpg
IMG_6795.jpg
Viewed: 165 times.

IMG_6796.jpg
IMG_6796.jpg
Viewed: 211 times.

IMG_6797.jpg
IMG_6797.jpg
Viewed: 205 times.

IMG_6798.jpg
IMG_6798.jpg
Viewed: 210 times.

IMG_6799.jpg
IMG_6799.jpg
Viewed: 231 times.

Powered by Gallery v1 RSS