Yakovlev Yak-28P, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6618.jpg
IMG_6618.jpg
Viewed: 885 times.

IMG_6619.jpg
IMG_6619.jpg
Viewed: 747 times.

IMG_6620.jpg
IMG_6620.jpg
Viewed: 679 times.

IMG_6621.jpg
IMG_6621.jpg
Viewed: 639 times.

IMG_6622.jpg
IMG_6622.jpg
Viewed: 652 times.

IMG_6623.jpg
IMG_6623.jpg
Viewed: 687 times.

IMG_6624.jpg
IMG_6624.jpg
Viewed: 623 times.

IMG_6625.jpg
IMG_6625.jpg
Viewed: 687 times.

IMG_6626.jpg
IMG_6626.jpg
Viewed: 686 times.

IMG_6627.jpg
IMG_6627.jpg
Viewed: 638 times.

IMG_6628.jpg
IMG_6628.jpg
Viewed: 796 times.

IMG_6629.jpg
IMG_6629.jpg
Viewed: 769 times.

IMG_6630.jpg
IMG_6630.jpg
Viewed: 672 times.

IMG_6631.jpg
IMG_6631.jpg
Viewed: 692 times.

IMG_6632.jpg
IMG_6632.jpg
Viewed: 678 times.

IMG_6633.jpg
IMG_6633.jpg
Viewed: 718 times.

IMG_6634.jpg
IMG_6634.jpg
Viewed: 710 times.

IMG_6635.jpg
IMG_6635.jpg
Viewed: 656 times.

IMG_6636.jpg
IMG_6636.jpg
Viewed: 670 times.

IMG_6637.jpg
IMG_6637.jpg
Viewed: 694 times.

IMG_6638.jpg
IMG_6638.jpg
Viewed: 675 times.

IMG_6639.jpg
IMG_6639.jpg
Viewed: 711 times.

IMG_6640.jpg
IMG_6640.jpg
Viewed: 649 times.

IMG_6641.jpg
IMG_6641.jpg
Viewed: 702 times.

IMG_6642.jpg
IMG_6642.jpg
Viewed: 655 times.

IMG_6643.jpg
IMG_6643.jpg
Viewed: 660 times.

IMG_6644.jpg
IMG_6644.jpg
Viewed: 646 times.

IMG_6645.jpg
IMG_6645.jpg
Viewed: 751 times.

Powered by Gallery v1 RSS