Yakovlev Yak-28P, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6618.jpg
IMG_6618.jpg
Viewed: 626 times.

IMG_6619.jpg
IMG_6619.jpg
Viewed: 506 times.

IMG_6620.jpg
IMG_6620.jpg
Viewed: 453 times.

IMG_6621.jpg
IMG_6621.jpg
Viewed: 426 times.

IMG_6622.jpg
IMG_6622.jpg
Viewed: 446 times.

IMG_6623.jpg
IMG_6623.jpg
Viewed: 461 times.

IMG_6624.jpg
IMG_6624.jpg
Viewed: 418 times.

IMG_6625.jpg
IMG_6625.jpg
Viewed: 438 times.

IMG_6626.jpg
IMG_6626.jpg
Viewed: 460 times.

IMG_6627.jpg
IMG_6627.jpg
Viewed: 410 times.

IMG_6628.jpg
IMG_6628.jpg
Viewed: 480 times.

IMG_6629.jpg
IMG_6629.jpg
Viewed: 531 times.

IMG_6630.jpg
IMG_6630.jpg
Viewed: 432 times.

IMG_6631.jpg
IMG_6631.jpg
Viewed: 473 times.

IMG_6632.jpg
IMG_6632.jpg
Viewed: 467 times.

IMG_6633.jpg
IMG_6633.jpg
Viewed: 505 times.

IMG_6634.jpg
IMG_6634.jpg
Viewed: 497 times.

IMG_6635.jpg
IMG_6635.jpg
Viewed: 435 times.

IMG_6636.jpg
IMG_6636.jpg
Viewed: 419 times.

IMG_6637.jpg
IMG_6637.jpg
Viewed: 472 times.

IMG_6638.jpg
IMG_6638.jpg
Viewed: 436 times.

IMG_6639.jpg
IMG_6639.jpg
Viewed: 480 times.

IMG_6640.jpg
IMG_6640.jpg
Viewed: 417 times.

IMG_6641.jpg
IMG_6641.jpg
Viewed: 467 times.

IMG_6642.jpg
IMG_6642.jpg
Viewed: 428 times.

IMG_6643.jpg
IMG_6643.jpg
Viewed: 431 times.

IMG_6644.jpg
IMG_6644.jpg
Viewed: 436 times.

IMG_6645.jpg
IMG_6645.jpg
Viewed: 485 times.

Powered by Gallery v1 RSS