Yakovlev Yak-38M, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6367.jpg
IMG_6367.jpg
Viewed: 486 times.

IMG_6368.jpg
IMG_6368.jpg
Viewed: 412 times.

IMG_6369.jpg
IMG_6369.jpg
Viewed: 361 times.

IMG_6370.jpg
IMG_6370.jpg
Viewed: 353 times.

IMG_6371.jpg
IMG_6371.jpg
Viewed: 363 times.

IMG_6372.jpg
IMG_6372.jpg
Viewed: 372 times.

IMG_6373.jpg
IMG_6373.jpg
Viewed: 368 times.

IMG_6374.jpg
IMG_6374.jpg
Viewed: 372 times.

IMG_6375.jpg
IMG_6375.jpg
Viewed: 366 times.

IMG_6376.jpg
IMG_6376.jpg
Viewed: 412 times.

IMG_6377.jpg
IMG_6377.jpg
Viewed: 365 times.

IMG_6378.jpg
IMG_6378.jpg
Viewed: 376 times.

IMG_6379.jpg
IMG_6379.jpg
Viewed: 375 times.

IMG_6380.jpg
IMG_6380.jpg
Viewed: 376 times.

IMG_6381.jpg
IMG_6381.jpg
Viewed: 379 times.

IMG_6382.jpg
IMG_6382.jpg
Viewed: 359 times.

IMG_6383.jpg
IMG_6383.jpg
Viewed: 370 times.

IMG_6384.jpg
IMG_6384.jpg
Viewed: 367 times.

IMG_6385.jpg
IMG_6385.jpg
Viewed: 394 times.

IMG_6386.jpg
IMG_6386.jpg
Viewed: 359 times.

IMG_6387.jpg
IMG_6387.jpg
Viewed: 376 times.

IMG_6388.jpg
IMG_6388.jpg
Viewed: 368 times.

IMG_6389.jpg
IMG_6389.jpg
Viewed: 373 times.

IMG_6390.jpg
IMG_6390.jpg
Viewed: 350 times.

IMG_6391.jpg
IMG_6391.jpg
Viewed: 384 times.

IMG_6392.jpg
IMG_6392.jpg
Viewed: 356 times.

IMG_6393.jpg
IMG_6393.jpg
Viewed: 349 times.

IMG_6394.jpg
IMG_6394.jpg
Viewed: 357 times.

Powered by Gallery v1 RSS