Yakovlev Yak-38M, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6367.jpg
IMG_6367.jpg
Viewed: 850 times.

IMG_6368.jpg
IMG_6368.jpg
Viewed: 710 times.

IMG_6369.jpg
IMG_6369.jpg
Viewed: 633 times.

IMG_6370.jpg
IMG_6370.jpg
Viewed: 608 times.

IMG_6371.jpg
IMG_6371.jpg
Viewed: 628 times.

IMG_6372.jpg
IMG_6372.jpg
Viewed: 619 times.

IMG_6373.jpg
IMG_6373.jpg
Viewed: 628 times.

IMG_6374.jpg
IMG_6374.jpg
Viewed: 635 times.

IMG_6375.jpg
IMG_6375.jpg
Viewed: 658 times.

IMG_6376.jpg
IMG_6376.jpg
Viewed: 705 times.

IMG_6377.jpg
IMG_6377.jpg
Viewed: 656 times.

IMG_6378.jpg
IMG_6378.jpg
Viewed: 648 times.

IMG_6379.jpg
IMG_6379.jpg
Viewed: 632 times.

IMG_6380.jpg
IMG_6380.jpg
Viewed: 634 times.

IMG_6381.jpg
IMG_6381.jpg
Viewed: 711 times.

IMG_6382.jpg
IMG_6382.jpg
Viewed: 652 times.

IMG_6383.jpg
IMG_6383.jpg
Viewed: 631 times.

IMG_6384.jpg
IMG_6384.jpg
Viewed: 630 times.

IMG_6385.jpg
IMG_6385.jpg
Viewed: 751 times.

IMG_6386.jpg
IMG_6386.jpg
Viewed: 622 times.

IMG_6387.jpg
IMG_6387.jpg
Viewed: 641 times.

IMG_6388.jpg
IMG_6388.jpg
Viewed: 623 times.

IMG_6389.jpg
IMG_6389.jpg
Viewed: 643 times.

IMG_6390.jpg
IMG_6390.jpg
Viewed: 623 times.

IMG_6391.jpg
IMG_6391.jpg
Viewed: 646 times.

IMG_6392.jpg
IMG_6392.jpg
Viewed: 619 times.

IMG_6393.jpg
IMG_6393.jpg
Viewed: 611 times.

IMG_6394.jpg
IMG_6394.jpg
Viewed: 646 times.

Powered by Gallery v1 RSS