Yakovlev Yak-38M, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6395.jpg
IMG_6395.jpg
Viewed: 236 times.

IMG_6396.jpg
IMG_6396.jpg
Viewed: 225 times.

IMG_6397.jpg
IMG_6397.jpg
Viewed: 242 times.

IMG_6398.jpg
IMG_6398.jpg
Viewed: 218 times.

IMG_6399.jpg
IMG_6399.jpg
Viewed: 213 times.

IMG_6400.jpg
IMG_6400.jpg
Viewed: 206 times.

IMG_6401.jpg
IMG_6401.jpg
Viewed: 208 times.

IMG_6402.jpg
IMG_6402.jpg
Viewed: 191 times.

IMG_6403.jpg
IMG_6403.jpg
Viewed: 196 times.

IMG_6404.jpg
IMG_6404.jpg
Viewed: 206 times.

IMG_6405.jpg
IMG_6405.jpg
Viewed: 203 times.

IMG_6406.jpg
IMG_6406.jpg
Viewed: 193 times.

IMG_6407.jpg
IMG_6407.jpg
Viewed: 208 times.

IMG_6408.jpg
IMG_6408.jpg
Viewed: 198 times.

IMG_6409.jpg
IMG_6409.jpg
Viewed: 193 times.

IMG_6410.jpg
IMG_6410.jpg
Viewed: 200 times.

IMG_6411.jpg
IMG_6411.jpg
Viewed: 194 times.

IMG_6412.jpg
IMG_6412.jpg
Viewed: 198 times.

IMG_6413.jpg
IMG_6413.jpg
Viewed: 229 times.

IMG_6414.jpg
IMG_6414.jpg
Viewed: 204 times.

IMG_6415.jpg
IMG_6415.jpg
Viewed: 182 times.

IMG_6416.jpg
IMG_6416.jpg
Viewed: 196 times.

IMG_6417.jpg
IMG_6417.jpg
Viewed: 210 times.

IMG_6418.jpg
IMG_6418.jpg
Viewed: 187 times.

IMG_6419.jpg
IMG_6419.jpg
Viewed: 195 times.

IMG_6420.jpg
IMG_6420.jpg
Viewed: 191 times.

IMG_6421.jpg
IMG_6421.jpg
Viewed: 196 times.

IMG_6422.jpg
IMG_6422.jpg
Viewed: 190 times.

Powered by Gallery v1 RSS