Yakovlev Yak-38M, Technical Museum of Vadim Zadorozhny, Moscow Region, Russia, by Vladimir Yakubov 
IMG_6423.jpg
IMG_6423.jpg
Viewed: 182 times.

IMG_6424.jpg
IMG_6424.jpg
Viewed: 221 times.

IMG_6425.jpg
IMG_6425.jpg
Viewed: 190 times.

IMG_6426.jpg
IMG_6426.jpg
Viewed: 187 times.

IMG_6427.jpg
IMG_6427.jpg
Viewed: 211 times.

IMG_6428.jpg
IMG_6428.jpg
Viewed: 182 times.

IMG_6429.jpg
IMG_6429.jpg
Viewed: 185 times.

IMG_6430.jpg
IMG_6430.jpg
Viewed: 209 times.

IMG_6431.jpg
IMG_6431.jpg
Viewed: 190 times.

IMG_6432.jpg
IMG_6432.jpg
Viewed: 189 times.

IMG_6433.jpg
IMG_6433.jpg
Viewed: 199 times.

IMG_6434.jpg
IMG_6434.jpg
Viewed: 186 times.

IMG_6435.jpg
IMG_6435.jpg
Viewed: 199 times.

IMG_6436.jpg
IMG_6436.jpg
Viewed: 193 times.

IMG_6437.jpg
IMG_6437.jpg
Viewed: 189 times.

IMG_6438.jpg
IMG_6438.jpg
Viewed: 200 times.

IMG_6439.jpg
IMG_6439.jpg
Viewed: 186 times.

IMG_6440.jpg
IMG_6440.jpg
Viewed: 205 times.

IMG_6441.jpg
IMG_6441.jpg
Viewed: 192 times.

IMG_6442.jpg
IMG_6442.jpg
Viewed: 197 times.

IMG_6443.jpg
IMG_6443.jpg
Viewed: 189 times.

IMG_6444.jpg
IMG_6444.jpg
Viewed: 186 times.

IMG_6445.jpg
IMG_6445.jpg
Viewed: 202 times.

IMG_6446.jpg
IMG_6446.jpg
Viewed: 197 times.

IMG_6447.jpg
IMG_6447.jpg
Viewed: 172 times.

IMG_6448.jpg
IMG_6448.jpg
Viewed: 203 times.

IMG_6449.jpg
IMG_6449.jpg
Viewed: 194 times.

IMG_6450.jpg
IMG_6450.jpg
Viewed: 179 times.

Powered by Gallery v1 RSS